ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 สิงหาคม 2553

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย
” ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”


โดยหลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ จ.นครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี

ฟังฟรีมีสื่อธรรมะดีดีแจกเป็นธรรมทาน
สนใจติดต่อ ชมรมมงคลศรี
ร.ศ.วิไลพรรณ 081-6131077
คุณสิทธิชัย 089-7517812
คุณราม 081-9855564

ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกชมรมได้ที่ http://www.mongkol.org/register

สัปดาห์วิสาขบูชา วัดอ้อน้อย 27–30 พ.ค. 2553

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สัปดาห์วิสาขบูชา วัดอ้อน้อย
วันพฤหัสบดีที่  27 – วันอาทิตย์ที่  30 พฤษภาคม 2553

วันพฤหัสบดีที่  27 พฤษภาคม 2553
09.00 น. พิธีอุปสมบท ณ โบสถ์วัดอ้อน้อย
15.00 น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
18.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันศุกร์ที่  28 พฤษภาคม 2553 (วันวิสาขบูชา)
05.30 น.  เจริญพระพุทธมนต์เช้า
08.00 น. บิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้ง
09.30 น. แสดงธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
13.00 น. แจกมหาทาน 300 ครอบครัว 
18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น /เวียนเทียน /ลอยโคมประทีป

วันเสาร์ที่  29 พฤษภาคม 2553
05.30 น.  เจริญพระพุทธมนต์เช้า
08.00 น. พิธีไหว้ครูหมอยา ครั้งที่ 2, ไหว้ครูพระกรรมฐาน
14.00 น.       พิธีถวายผ้าป่า 475 กอง
18.00 น.    พิธีหล่อพระ (ส่วนบ่าถึงคอ หรือ พระอังสะ ถึงพระศอ)

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 
05.30 น.  เจริญพระพุทธมนต์เช้า
09.00 น. อบรมวิถีจิต (ต่อ)
11.00 น. ปัจฉิมโอวาท/ลาสิขาบท
———————————-  
       
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่   4 พฤษภาคม  2553