We will be updating new events soon.

Dhamma talks and meditation at Benjamabopit temple Jan-June 2012 ฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

พุทธมามกมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

Buddhist foundation

ร่วมกับ

with

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Bejamabophit temple

ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้า และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมปฏิบัติร่วมฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

Homage to the Buddha and inviting all Buddhists to listen to Dharma and practice meditation

ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ ดาดฟ้า ชั้น ๕

At Wat Benjamabophit temple, top floor 5th level

องค์แสดงธรรม คือ

With the following details

(all talks are in Thai)

 

 

พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ละมาย ลาภสัมปันโน วัดพระพุทธบาทดอยโล้น อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดหนองช้าวคาว อ. กู่แก้ว จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00น.

 

ติดต่อ พรหมชัย เกษมวรกิจ 0800788077

Dharma teaching on Guru Rinpoche’s PRAYER OF DIAMOND VERSES – The Prayer to Guru Rinpoche for Removing Obstacles and Fulfilling All Wishes by Lama Rinchen Phuntsok on Saturday Jan 7th 2012 (SOL DEB DORJEI TSIG KANG)

Lama Rinchen Phuntsok will be giving Dharma teaching on Guru Rinpoche’s PRAYER OF DIAMOND VERSES – The Prayer to Guru Rinpoche for Removing Obstacles and Fulfilling All Wishes (SOL DEB DORJEI TSIG KANG) on SATURDAY Jan 7th 2012 2pm-5pm.

Location: Welcome palace apartment (ram’s home). For directions please see below. Please feel free to call ram at 0819855564 or contact us for more info and feel free to invite others who might be interested as well.

Date/Time: 2pm-5pm, Saturday 7th Jan 2012

RSVP: Please let us know if you’ll be coming by clicking “Attend” on the Dharma teaching on PRAYER OF DIAMOND VERSES by Lama Rinchen Phuntsok facebook page or contact us

This event is free of charge suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

Please come and join us, and if you wish, you could bring some vegetarian snacks and drinks which will be shared with others.

For those who have not met Lama Rinchen Phuntsok:

Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition. Born in Tibet, Lama Rinchen began receiving instruction in the traditions of Tibetan Buddhism at the age of six in Tsasum Chokhorling Monastery in Tibet. After he left Tibet in 1958, he studied at Young Lama’s Home School in Dalhousie, The Buddhist Monastic School in Rewalsar, Nyingmapa Lama’s College in Dehra-Dun, and Zongdog Palri Monastery in Kalimpong. Lama Rinchen graduated from Sanskrit University in Varanasi India where he completed advanced studies in Sutrayana Buddhist philosophy and scriptures, commentaries, logic, literature, history, and the major sciences of the Tibetan curriculum. To complete his training in Vajrayana Nyingma School studies, he served as private secretary to the late His Holiness Dudjom Rinpoche, supreme Head of the Nyingma order of Tibetan Buddhism for over fifteen years. During that time he received all the important empowerments, transmissions, essential instructions, the oral teaching of Nyingma Kama, and the Profound Rediscovered Teachings of Terma of the great Lotus Born Teacher, Guru Padmasambhava, the founder of Vajravana Buddhism. For many years Lama Rinchen was in charge of Zangdog Palri Monastery in India and also Urgyen Dongag, Choling Monastery in Kathmandu, Nepal. In 1980, His Holiness Dudjom Rinpoche asked him to come to the United States to teach in his New York center where Lama Rinchen was director and resident Lama for four years. Since then he has lectured widely throughout the United States and Europe at centers, colleges, and universities. Lama Rinchen visits his students every year and stays in St. Louis to give teachings and empowerments for several weeks during his U.S. tour. He also has students in New York, California, Colorado, New Mexico, etc., as he continues to spread the teachings of the Dudjom Lineage.

 

(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html)

 

Directions: Welcome Palace Apartment (Ram’s place) on Naret rd. (a one way street), off of Sriphraya road. If you are coming by Sub-way (easiest) you can take the Samyan station exit in front of the temple then catch a Taxi or take a Motorbike Taxi (20 Baht) from there by telling them to go to Bangrak Police station. If coming by BTS you can get off at Saladaeng station and take a taxi from there as well. You can just tell the taxi to come to the Bangrak police station if you are coming directly from elsewhere. Once at the police station, my building is an old white building just before the station, come on the 12th floor on the right side and you’ll see a big door and I’ll be in there. If you see a lot of Africans in the building it means that you are in the right building.

Welcome Palace apartment

Show on Google Maps

Five faculties – Phakchok Rinpoche message in January 2012 สารจากท่าน พักชก ริมโปเช มกราคม 2555

Guru Rinpoche Day

Dear Friends Near and Far,

First off, I would like to wish you all a very Happy New Year! I hope this new year brings you and your loved ones abundant joy and good health. Today being the first Guru Rinpoche Day message of the year 2012, I would like to share with you a teaching given by Nyoshul Khen Rinpoche many moons ago in Bhutan, perhaps the most memorable time of my life. Rinpoche besides being my root guru, was also like a father figure to me. I am where I am spiritually today only because of the kindness of my gurus.

 

One day in his audience, when he was talking about the Great Perfection, he gave me a piece of advice spreading out his five fingers in front of me and mentioned think of these as the five different motivations. He drew a line along his little finger and pointing to the lower half said, “One motivation we have is fear and the wish to be free from that fear in this life. For example, some people are sick or are experiencing some particular hardship and because of which, start practicing. That kind of intention is not very pure.” Pointing to the upper half of his little finger he said, “This is the desire to gain excellent qualities in this life. For intance, wanting to have good health, long life and so forth. Both of which are samsaric motivations” he said. The second finger Rinpoche mentioned is neither positive nor negative, but of a neutral intention. The middle finger he said is the motivation of those with inferior faculties, thinking, “I fear falling into the lower realms and instead want to be liberated from the lower realms and because of this reason I want to practice observing karma.” The next finger he said is the motivation of those with mediocre faculties, those at the Arhat level, who fear being in samsara. Finally pointing to the thumb he said, ” This is the motivation of those with superior faculties, the superior motivation of pure bodhichitta.” Pure compassion and wisdom. When these two are combined together then you have pure bodhichitta. When you lack one of these, it is not pure bodhichitta. So Rinpoche said, out of these five, which motivation should we have? This one, he said, with a big thumbs up.

 

Most of the time quite honestly speaking we have the lowest motivation. We have fear of suffering, obstacles and attachment to excellent circumstances and qualities. Sometimes we might reach the third or the fourth level, but then we fall back down again. We never reach the highest level. To close his advice, we mentioned, whoever you are and whatever practice you do, when you lack this superior kind of motivation that means you lack what? Enlightenment!

 

Sending you all much love and affection on this Guru Rinpoche Day.

 

Sarva Mangalam,

 

Phakchok Rinpoche