We will be updating new events soon.

Dharma talk “Peaceful mind through contemplation 10th Dec 2010 เชิญฟังธรรม “จิต สงบ ด้วยใจภาวนา” เจ้าอาวาสวัดธรรมวนาราม ฮ่องกง 10 ธ.ค.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมฟังธรรม “จิต สงบ ด้วยใจภาวนา”
สอนภาวนาโดย “ท่านพระครูปริยัติศาสนคุณ” เจ้าอาวาสวัดธรรมวนาราม(วัดไทหว่อ) ฮ่องกง

เรียนรู้วิธีเจริญสติ ภาวนาควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 53 เวลา 09.00น.-17.00น. ณ “สวนโมกข์กรุงเทพ”
(บริเวณสวนรถไฟ) สำรองที่นั่ง 089-4817754 / 086-0063555

Inviting all Buddhist to come listen to Dharma talk “Peceful mind with heart in contemplation”
By Phra Khru Pariyatsasanakhun abbot of Wat Thammawanaram (Hongkong)
(This Dharma talk will be in Thai language)

Date: 10th December 2010 Time: 0900-1700 at Suan Moak Krungthep (around Suan Rod fai area)
Contact: 089-4817754 / 086-0063555

Alms offering for 89 monks 10th Dec 2010 เชิญทำบุญพระกรรมฐาน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 10 ธ.ค.


ขอเชิญทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 84พรรษามหาราชา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติปีที่ 15

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2553ณ ศูนย์การค้าพันทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี ชั้นฮอลล์ 8

06.30น. พระกรรมฐาน 89รูปถึงบริเวณพิธี
07.30น. ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ รับศีล
08.30น. ใส่บาตร (เฉพาะข้าวสุข)
09.30น. บำเพ็ญธรรมภาวนานั่งสมาธิรวมจิตให้เป็นพลัง 9 นาที เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 84พรรษามหาราชา

สอบถามรายละเอียด โทร 08-00788077 นายพรหมชัย เกษมวรกิจ

You are all invited to make alms offerings to 89 meditative monks with dedication for His Majesty the King on the occasion of his 84th Birthday at the International Mind Sciences fair on 10th December 2010 at Pantip Plaza, Ngamwongwan, Nonthaburi province, Hall 8

6:30am Monks arrive at the venue
7:30am Chairman takes refuge by offering candles and incense to the 3 jewels and receive precepts
8:30am Alms offering
9:30am Practice meditation together for 9 minutes to generate power with dedication to His Majesty the King on for his 84th birthday

If you would like more information please contact-us through www.mongkol.org

Donation to the Orphanage Oct 2010 กิจกรรมบริจากสิ่งของที่บ้านเด็กกำพร้า

We went to Baan-Mahamek on Naratiwat soi 17 and donated some color pencils, coloring books, footballs, and basketballs to the kids there
เราได้ไปบริจาค ดินสอสี สมุดระบายสี ลูกฟุตบอล ลูกบ๊าส ที่บ้านทุ่งมหาเมฆ ตุลาคม 2553
Dharma program on Father’s day บูชาพระคุณพ่อ วัดป่าเขาถ้ำหมี วันที่ 2-6 ธ.ค. 53

Dharma program at Wat Pa Kao Thum Mee, Suphanburi province December 2nd-6th 2010 (All programs are in Thai)

บูชาพระคุณพ่อ วันพ่อ

ณ วัดป่าเขาถ้ำหมี ต. หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี (แผนที่ด้านล่าง)

…………..

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจธรรมปฏิบัติ ร่วมบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติกรรมฐาน

วันที่ 2-6 ธ.ค. 2553 ณ วัดป่าเขาถ้ำหมี จ. สุพรรณบุรี

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสว 83 พรรษามหาราชา

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รับฟังธรรม

เวลา 20.00น. พระครูปภาสสุตาคม หลวงพ่อวิลาศ ปภาโต

วัดสองพี่น้องเจริญธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รับฟังธรรม

เวลา 13.30น. พระครูสุนทรธรรมโฆษิต หลวงเตี่ยสุรเสียง ปัญญาวชิโร

วัดป่าเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เวลา 20.00น. พระครูโอภาสวุฒิกร หลวงพ่อโสภณ โอภาโส

วัดบึงลัฎฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยูธยา

 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รับฟังธรรม

เวลา 13.30น. พระครูสุธรรมประโชติ หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ

วัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เวลา 20.00น. พระครูปลัด หลวงพ่อชาญ ธัมมชโย

วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รับฟังธรรม

เวลา 13.30น. พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม

วัดป่าภาวนาวิเวก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เวลา 20.00น. สวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร (แปล)

 

ศีลธรรมนำสุข พนทุกข์นิพพานัง

 
สอบถามได้ที่ พระอธิการถนัดกิจ ถิรจิตโต ณ เขาถ้ำหมี 081-7365054

คุณพรหมชัย เกษมวรกิจ ณ คนเดิม 080-0788077

เชิญฟังธรรม โดยท่านเจ้าคุณอลงกต. เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำ 15 ก.ย. 53

บริษัทดอกบัวคู่จำกัด ขอเชิญฟังธรรมเทศนา โดยท่านเจ้าคุณอลงกต. เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี. ร่วมทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง และยาเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วันพุธที่ 15 กันยา 53 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานธรรม ดอกบัวคู่ ซ.ศรีนครินทร์ 55 สวนหลวง ร.9 สอบถามรายละเอียดโทร 02 743 4000

Twin Lotus co., ltd invites all for Dharma talk (in Thai) by Venerable Alongkot the abbot of Phrabath Nampu temple in Lopburi province. The Dharma talk will be conducted at the Twin Lotus office in Soi Srinakarin 55, infront of Suanluan Ror 9 park. Offering of dry food and medicine to help orphans with HIV/AIDS and last-stage patients will be jointly conducted. For more information please contact 02-743-4000