We will be updating new events soon.

Garland of Views – teachings by Lama Rinchen 11-13 Jan 2019 บรรยายธรรมโดยลามะรินเชน 11-13ม.ค.

(Everyone is welcomed, registration form below)
(ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ ลงทะเบียนด้านล่าง)

Lama Rinchen Phuntsok will be giving teaching of The Pith Instructions on The Garland of Views [ མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ उपदेशदृष्ट्यावाली upadeśadṛṣṭyāvalī ] by Padmasambhava [ པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ पद्मसम्भव ] in January on Fri 11 evening, Sat 12 afternoon, Sun 13 afternoon in Sukhumvit/Asoke area in Bangkok

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) จะบรรยายธรรม อุปเทศ-วลีแห่งทิฐิ (มาลัยแห่งทัศนะ) ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่าน คุรุ ปัทมะสัมภวะ(คุรุรินโปเช) ได้ถ่ายทอด

!!!Please register in advance so we can make proper preparation.!!!
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
Registration form/ลงทะเบียนที่นี่:https://goo.gl/forms/S11sZXKueX1E8P2m1

Schedule in January มกราคม 2019:
Friday 11th ศุกร์ 11 .: 7pm-9pm
Saturday 12th and Sunday 13th เสาร์-อาทิตย์ 12-13: 2pm-7pm

Venue/สถานที่: Windsor tower apartments, unit 20B, Sukhumvit soi 20, Sukhumvit road, Bangkok
Map แผนที่: https://goo.gl/maps/FwJAsvxjoKM2
Cost: ไม่มีค่าใช้จ่าย Free, snacks and light dinner will be provided, you can bring some vegetarian snacks/food to share
Donation: not required, but if you find the session valuable, you can make donation directly to the teacher

The Garland of Views
“In A Garland of Views, Padmasambhava compares the different vehicles on the basis of three criteria–view, meditation, and result. He devotes the final section of the text to a comparison using a fourth criterion–spiritual training and yogic discipline or conduct. Of all these, the view is of paramount importance. The way we look at the world decides the path we will take, whether spiritual or otherwise. When we see things erroneously, we create our own (and others’) suffering, and if we are to change our condition, we need to make radical changes to our view of reality. Once the view has been established, we can meditate on it, training our minds by means of spiritual practice and tuning our activities through appropriate conduct, until we finally achieve the result. The particular view with which a person thus sets out on the spiritual path depends on his or her particular mental disposition. It is because individuals present such a variety of dispositions, with different degrees of ability and readiness to understand and accept certain views, that the Buddha and his spiritual heirs taught the different vehicles that are outlined in this text and described in order of the increasing subtlety and profundity of their corresponding views.”

“A Garland of Views presents both a concise commentary by the eighth-century Indian Buddhist master Padmasambhava on a chapter from the Guhyagarbha Tantra on the different Buddhist and non-Buddhist philosophical views, including the Great Perfection (Dzogchen)”
(cr. A Garland of Views A Guide to View, Meditation, and Result in the Nine Vehicles)

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html


If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat with Lama Rinchen Phuntsok – December 2018-January 2019

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat 29 December 2018 – 2 January 2019

There will be 2 sections for this retreat. Everyone is welcomed to the Introduction to Meditation and Compassion. Chod section continues last year’s retreat

Limited places available, first come first serve basis. Please register immediately. Please help share/forward to anyone you know that might be interested.

พุทธธรรม – การปฏิบัติสมาธิและความกรุณา / การปฏิบัติโจะ โดยท่านพระลามะริเชน (วัชรยาน ดุดจมเตอร์ซาร์) 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
จะมีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกท่น สำหรับการปฏิบัติสมาธิและความกรุณา การปฏิบัติโจะนั้นเป็นการเรียนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันทีหากสนใจ
กรุณาช่วยส่งต่อหรือ share ด้วย

The retreat on Introduction to Meditation and Compassion by Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. What is meditation and how can it lead us to end suffering and end causes of suffering? What is compassion and why is it essential? These question will be addressed in great detail along with introduction to the actual practices of meditation and the cultivation of compassion.

This program will start from preliminary with in-depth detail. All levels of practitioner are welcomed, from new-comer to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) หลักสูตรการปฏิบัติสมาธิและความกรุณานี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 29th December 2pm – Wednesday 2rd January afternoon (and likely continue on Weekends in January in Bangkok)
วัน: เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 2 มกราคม ช่วงบ่าย (และน่าจะตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ในเดือนมกราคมในกรุงเทพฯ)

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share with another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Please register ASAP, very few places left
กรุณาลงทะเบียนทันที จำนวนที่จำกัดมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/U5tUUyrsylJGjUb02

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com 0819855564

Dudjom Tersar Dzogchen ngondro retreat with Lama Rinchen Phuntsok in December 2017

 

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Dudjom Tersar Dzogchen Ngondro retreat 30 December 2017 – 3 January 2018

(Beginners are welcomed, registration form below)
Very few places available, please register immediately, first come first serve basis.

Please note that the retreat is now pretty full, please contact 0819855564 or ram@pluslab.com to confirm
ตอนนี้ค่อนข้างเต็มแล้วกรุณาติดต่อ 0819855564 หรือ ram@pluslab.com เพื่อสอบถามข้อมูล

พุทธธรรม – ปฏิบัติฐานโงนโดรถึงขั้นสูง (ดุดจมเตอร์ซาร์ ซกเชน โงนโดร) โดยท่านพระลามะริเชน 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

(ยินดีรับผู้ปฏิบัติขั้นเร่มต้น ลงทะเบียนด้านล่าง)
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

The retreat topic is Essential Advanced Dzogchen Ngondro of Dudjom Tersar  with Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. This program will start from preliminary up to advanced practices (Dzogchen level). For this, Hinayana, Mahayana and Vajrayana will be covered. All levels of practitioner are welcomed, from new-comers to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html)จะมาสอนการปฏิบัติขั้นโงนโดรฐานขั้นสูง วัชรยาน (ในสายดุดจม เตอร์ซาร์) การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง (ระดับซกเชน)  ซึ่งจะมีการสอน หินยาน มหายาน และ วัชรยาน หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 30th December 2pm – Wednesday 3rd January afternoon and continue on Weekends of 6,7,13,14 in Bangkok
วัน:  เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 3 มกราคม ช่วงบ่าย ตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7,13,14 มกราคมในกรุงเทพฯ

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share wih another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Very few places left, please register immediately, first come first serve basis.
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/b0dcdwbD4XsdH7Ig2

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Introduction to Meditation Dharma talk by Lama Rinchen in Bangkok Jan 29th 2016

Lama Rinchen Phuntsok

Introduction to Meditation Dharma talk by Lama Rinchen Phuntsok

ขอเชิญร่วมฟังธรรม โดยพระลามะรินเชน ในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 การบรรยายนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ

You are invited to the “Introduction to Meditation” Dharma talk by Lama Rinchen in Bangkok on Friday 29th January 2016. This talk will cover basic principle and essence of meditation which will be useful for all levels of practitioners from beginner to advanced.

Date/Time: Friday 29th January 2016 6pm-8pm
ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 18.00น. ถึง 20.00น.Venue: Windsor Tower Apartments, unit 20B
อาคารวินเซอร์ทาวเวอร์ อพาร์ทเม้น ห้อง 20B สุขุมวิทย์ซอย 20 ใกล้ BTS/MRT อโศก

Directions: Windsor Tower Apartment is located right opposite Windsor Hotel in Sukhumvit soi 20 which is near BTS-Asoke/MRT-Sukhumvit lines. The entrance to the building is next to “THEE” hotel. Please tell the guard that you come to see Ram in unit 20B which is on 20th floor.
ทางเข้าอาคารอยู่ติดกับโรงแรม “THEE”

Biography of Ven. Lama Rinchen ประวัติพระลามะรินเชน:
The Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition.
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

Cost: Free ไม่มีค่าใช้จ่าย
RSVP: Not required ไม่ต้องจองล่วงหน้า

Web: www.mongkol.org
Facebook: http://on.fb.me/1Kq5LxH (You can get Dharma news and announcements here as well)

Contact us:  here ติดต่อเรากดที่นี่ “contact us
Please do not to bring your car as parking spaces are very limited.
กรุณาอย่านำรถส่วนตัวมาเพราะที่จอดรถมีจำกัด แนะให้มาโดย BTS/MRT
Feel free to email or call me at ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม 0819855564.

Chod Ngondro explanation by Lama Rinchen in Bangkok Jan-Feb 2016

Ven. Lama Rinchen in-depth Chöd Ngondro explanation

Chod Teachings

Ven. Lama Rinchen will offer a very detailed explanation of the Chöd Ngondro, which contains the View of the great Prajñāpāramitā, Mahāmudrā and Dzogchen, and which includes the foundational set of practices that come at the forefront of most Vajrayāna systems.

The teachings will be conducted over 3 weekends from 2pm-6pm on each day total of 7 sessions–

Date/Time (2016): 
Saturday Jan 23: 2pm-6pm
Sunday Jan 24: 2pm-6pm
Saturday Jan 30: 2pm-6pm
Sunday Jan 31: 2pm-6pm
Friday Feb 5: 2pm-6pm
Saturday Feb 6: 2pm-6pm
Sunday Feb 7: 2pm-6pm

Venue: Windsor Tower apartment unit 20B, opposite Windsor hotel on Sukhumvit soi 20. Easily reachable via BTS Asoke/MRT Sukhumvit station.

Cost: Baht800 per person to cover the cost of text which will be used and remaining will be made as a donation to the Lama.

Payment detail–
Bank:Kasikorn Bank
Branch: Silom Branch
Account type: Savings account
Account number: 001-2-79564-7
Account name: Ram Narula

(If you would like to make donation for Lama’s traveling expenses such as airfare and other related costs do let me know.)

Signup/Questions please feel free to contact us using the contact us button above or call at 081-9855564

Chod retreat with Lama Rinchen – Sep 17-20 2015

Lama Rinchen Phuntsok

Lama Rinchen Phuntsok Chod retreat in Thailand Sep 17-20 2015

Chöd retreat Sep 17-20 with Lama Rinchen

 

We would like to invite you to Chod retreat which will be held from September 17th to September 20th in Thailand
—–
Chöd https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B6d
—–
According to Mahayana Buddhists, emptiness is the ultimate wisdom of understanding that all things lack inherent existence. Chöd combines prajñāpāramitā philosophy with specific meditation methods and tantric ritual. The chod practitioner seeks to tap the power of fear through activities such as rituals set in graveyards, and visualisation of offering their bodies in a tantric feast in order to put their understanding of emptiness to the ultimate test.
—–
About Lama Rinchen http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html
—–
The Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition. Born in Tibet, Lama Rinchen began receiving instruction in the traditions of Tibetan Buddhism at the age of six in Tsasum Chokhorling Monastery in Tibet. After he left Tibet in 1958, he studied at Young Lama’s Home School in Dalhousie, The Buddhist Monastic School in Rewalsar, Nyingmapa Lama’s College in Dehra-Dun, and Zongdog Palri Monastery in Kalimpong. Lama Rinchen graduated from Sanskrit University in Varanasi India where he completed advanced studies in Sutrayana Buddhist philosophy and scriptures, commentaries, logic, literature, history, and the major sciences of the Tibetan curriculum.

To complete his training in Vajrayana Nyingma School studies, he served as private secretary to the late His Holiness Dudjom Rinpoche, supreme Head of the Nyingma order of Tibetan Buddhism for over fifteen years. During that time he received all the important empowerments, transmissions, essential instructions, the oral teaching of Nyingma Kama, and the Profound Rediscovered Teachings of Terma of the great Lotus Born Teacher, Guru Padmasambhava, the founder of Vajravana Buddhism.

Venue: About 2-3 hours out of Bangkok, we will keep you informed.

Cost: 4000-4500Baht per person, all meals and text included (transport cost not included)

Limited places available, kindly signup at your earliest convenience.

This retreat is suitable for all levels of practitioners.

Contact: (Eng) 0819855564, (Thai) 0894817754
Email: ram@pluslab.com

Ven. Lama Rinchen Dharma classes in Bangkok in June 2015

Meditation and Dharma classes by Ven. Lama Rinchen (Tibetan Buddhist Master)

 

Lama Rinchen Phuntsok

We would like to invite you to public Dharma talks be Ven. Lama Rinchen Phuntsok in Bangkok areas in June 2015.

Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition.
Biography can be found at http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

Topic: “Attachment, Detachment, Aversion and Antidote”
Date: Sunday 21st June 2pm-5pm
Venue: The Continent Hotel (near Asoke intersection next to Interchange tower, on Sukhumvit road, hotel web site: www.thecontinenthotel.com/location/) 33rd floor GMT room
Note: Limited seats, please RSVP by email ram@pluslab.com

Topic: “Virtuous and Unvirtuous mind and their action”
Date: Monday 22nd June 6:30pm-8:30pm
Venue: ‘APARTMENTS’ building, Ekkamai road near Ekkamai BTS station, more information on www.littlebang.org Location: www.littlebang.org/step-inside/apartments-meditation-studio-2/

Topic: “The Textual Tradition of the Nyingma School of Tibetan Buddhism”
Date: Wednesday 24nd June 1:30pm-3:30pm
Venue: Mahidol University, Kanpai Room, Ground floor, Department of Humanities, Salaya
For more information please email: prasajya@gmail.com
For more information please feel free to contact us at:
Tel: (Eng) 0819855564,0989195519 – (Thai) 0894817754
Email: ram@pluslab.com
Web: www.mongkol.org
You can signup to our mailing list at: www.mongkol.org/contact/

These events are free of charge and suitable for everyone.

Lama Rinchen Phuntsok

Lama Rinchen Phuntsok Bangkok Dharma classes in June 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How Dharma can help in daily life by Lama Rinchen Phuntsok Thursday 24th April 2014 ธรรมะในชีวิตประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

“How Dharma can help in daily life”

Lama Rinchen Dharma talk on Thursday 24th April 2014

Lama Rinchen Phuntsok

Lama Rinchen will be giving Dharma teaching on “How Dharma can help in daily life”
Venue: DMG book company, 22nd floor Amarin plaza Bangkok, BTS station Chitlom
Time: 6:30pm-8:30pm

About Lama Rinchen: The Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillful teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition. Born in Tibet, Lama Rinchen began receiving instruction in the traditions of Tibetan Buddhism at the age of six in Tsasum Chokhorling Monastery in Tibet. After he left Tibet in 1958, he studied at Young Lama’s Home School in Dalhousie, The Buddhist Monastic School in Rewalsar, Nyingmapa Lama’s College in Dehra-Dun, and Zongdog Palri Monastery in Kalimpong. Lama Rinchen graduated from Sanskrit University in Varanasi India where he completed advanced studies in Sutrayana Buddhist philosophy and scriptures, commentaries, logic, literature, history, and the major sciences of the Tibetan curriculum. For more information please check http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

Kindly help forward to message to those who might be interested as well.
The event is free of charge and suitable for everyone. : -)
Contact: 0818216196

ขอเชิญร่วมฟังธรรม จากพระลามะรินเชน
วันพฤหัสที่ 24 เมษายน 2557 ที่ DMG ชั้น 22 ตึกอมรินทร์พลาซ่า เวลา 18:30-20:30 น
หัวข้อบรรยาย “ธรรมะในชีวิตประจำวัน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0894817754

กรุณาช่วยส่งต่อให้ผู้อื่นที่สนใจด้วย
ขอบพระคุณ

Meditation for Body and Mind Healing by Lama Rinchen Phuntsok Thursday 16th August 2012 การปฏิบัติสมาธิเพื่อบำบัดโรคทางกาย-ใจ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555

Lama Rinchen Phuntsok will be giving Dharma teachings about “Meditation for Body and Mind healing” on Thursday 16th August 2012 from 6pm to 8pm.

Venue: DMG books company, Amarin plaza 22nd floor, BTS station Chitlom.

This degenerate time beings are tortured and tormented by diseases, epidemics, and contagious diseases. In order to protect us from these

diseases, Lotus Born Padmasambhava has given many special techniques to protect us. One of these will  be featured in the Dharma talk session.

 

สวัสดีครับ ขอแจ้งกิจกรรม ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ลามะรินเชน “การปฏิบัติสมาธิเพื่อบำบัดโรคทางกาย-ใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-20.00น ณ ห้องพุทธคยา DMG ชั้น 22 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า ใกล้สถานี BTS ชิดลม

About Lama Rinchen: The Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillful teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition. Born in Tibet, Lama Rinchen began receiving instruction in the traditions of Tibetan Buddhism at the age of six in Tsasum Chokhorling Monastery in Tibet. After he left Tibet in 1958, he studied at Young Lama’s Home School in Dalhousie, The Buddhist Monastic School in Rewalsar, Nyingmapa Lama’s College in Dehra-Dun, and Zongdog Palri Monastery in Kalimpong. Lama Rinchen graduated from Sanskrit University in Varanasi India where he completed advanced studies in Sutrayana Buddhist philosophy and scriptures, commentaries, logic, literature, history, and the major sciences of the Tibetan curriculum. For more information please check http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

 

Preliminary Practices (Dudjom Tersar Ngondro) Dharma talk and group practice with Lama Rinchen Phuntsok Wednesday 8th August 2012 – การปฎิบัติพื้นฐานแห่งธรรม บรรยายและปฏิบัติร่วมกัน โดย พระลามะ รินเชน พูนสก วันพูธที่ 8 สิงหาคม 2555

 

Dharma talk and group practice on Preliminary practices (Dudjom Tersar Ngondro) by Lama Rinchen Phuntsok on Wednesday 8th August 2555 6:30pm-8:30pm
การปฎิบัติพื้นฐานแห่งธรรม บรรยายและปฏิบัติร่วมกันโดย พระลามะ รินเชน พูนสก วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 18:30น.-20:30น.

At Welcome apartment (ram’s home)
RSVP: Please let us know if you’ll be coming by clicking “Attend” on the Mongkol Sri facebook event page or send request in contact us

ณ อาคาร เวลคัมชั้น 12 ติดสน. บางรัก ถ. นเรศ
สำรองที่นั่ง contact ที่นี่ หรือ Mongkol Sri facebook event page หรือโทร 081-9855564

 

Location
Welcome palace apartment (ram’s home). For directions please see below. Please feel free to call ram at 0819855564 orcontact us for more info and feel free to invite others who might be interested as well.
Date/Time: 6pm-8pm, Wednesday 8th August 2012

This event is free of charge suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

Please share this event with others who might be interested as well and if you wish, you could bring some vegetarian snacks and drinks which will be shared with others.

Directions
Welcome Palace apartment on Naret rd. (a one way street), off of Sriphraya road. If you are coming by Sub-way (easiest) you can take the Samyan station exit in front of the temple then catch a Taxi or take a Motorbike Taxi (20 Baht) from there by telling them to go to Bangrak Police station. If coming by BTS you can get off at Saladaeng station and take a taxi from there as well. You can just tell the taxi to come to the Bangrak police station if you are coming directly from elsewhere. Once at the police station, my building is an old white building just before the station, come on the 12th floor on the right side and you’ll see a big door and I’ll be in there. If you see a lot of Africans in the building it means that you are in the right building.