We will be updating new events soon.

Need help for construction of monk education center ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ

Please help in kind donation for construction of monk education center

 

หลวงปู่บัว แก้วคง (ธมฺมรฺตโน)อายุ 86 ปี

 Luang Poo Bua kaewkong 86 years old

วัดทับหลวง ทุ่งกบินทร์ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

Wat tabluang tungkabin, tambon Talangnai, amphur Wangnamyen, Srakaew province

Luangpoo is the meditative monk during the times of Luangpoo Kumphan, he usually resides in forest or cave and has been doing so for several decades, he is also Vipassana student of Luangpoo Yai Phra Khru Thep Lok Udon. He has accomplished in Kasina meditation. Now he is very ill while he is constructing the education hall of the temple while this project still requires more funding support. So we are asking for your help. Donationcan be made to Wat Thap Luang, Tor Kor Sor Bank, Wang Nam Yen branch, account number 278-2-90806-1, please contact us here for additional information.

 

หลวงปู่บัวเป็นพระกัมมัฏฐานร่วมสมัยกับหลวงปู่คำพันธ์ เป็นพระสุปัฏติปัณโนผู้ใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามถ้ำ

มาหลายสิบปีเป็นลูกศิษย์ผู้ฝึกวิปัสนากัมมัฏฐานกับหลวงปู่ใหญ่ พระครูเทพโลกอุดร

ท่านมีพลังจิตแก่กล้าด้านกสิณน้ำ ตอนนี้ท่านกำลังอาพาธหนัก ท่านกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดยัง

ไม่แล้วเสร็จต้องการปัจจัยอีกจำนวนมากหากใครมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโอนเงินเข้า

ชื่อบัญชี วัดทับหลวง ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้ำเย็น  เลขที่ 278-2-90806-1

ติดต่อ พระอาจารย์ สวัสดิ์ สุขกาโม โทร.081-2631646

พระอาจารย์ อำนวย สุจิตโต โทร.080-6312920

สอบถามเส้นทาง คุณสิทธิชัย 089-7517812

Dhamma talks and meditation at Benjamabopit temple Jan-June 2012 ฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

พุทธมามกมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

Buddhist foundation

ร่วมกับ

with

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Bejamabophit temple

ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้า และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมปฏิบัติร่วมฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

Homage to the Buddha and inviting all Buddhists to listen to Dharma and practice meditation

ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ ดาดฟ้า ชั้น ๕

At Wat Benjamabophit temple, top floor 5th level

องค์แสดงธรรม คือ

With the following details

(all talks are in Thai)

 

 

พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ละมาย ลาภสัมปันโน วัดพระพุทธบาทดอยโล้น อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดหนองช้าวคาว อ. กู่แก้ว จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00น.

 

ติดต่อ พรหมชัย เกษมวรกิจ 0800788077

A random act of kindness – Phakchok Rinpoche message in December 2011 สารจากท่าน พักชก ริมโปเช ในเดือน ธันวาคม 2554

Guru Rinpoche Day

Dear Friends Near and Far,I hope you have all been happy and healthy. Unlike my previous messages, today I want to keep my message short and sweet, I hope.Whether you are a practicing buddhist or in some way associated with some element of it. Many a times we are caught up in doing something buddhist to a point where sometimes we even forget the ground on which we are tirelessly building.

The buddha taught that in order for one to realize enlightenment, one must develop two supreme qualities: wisdom and compassion. These two means for realizing enlightenment, works in unison and therefore can’t manifest without the other. So in practice, wisdom gives rise to compassion, and compassion gives rise to wisdom.

So on this Guru Rinpoche Day, I would like to ask you all to “practice a random act of kindness” without expecting anything in return, not even a simple thank you. And it is my hope that your compassionate act creates a ripple effect.

Keeping you all my heart and prayers.

Sarva Mangalam,

Phakchok Rinpoche

 


Stupa construction at Wat SriApaiwan 14 Oct 2011 สร้างมหาเจดีย์วัดศรีอภัยวัน 14 ต.ค. 54


คณะสงฆ์วัดศรีอภัยวันและคณะศิษยานุศิษย์ มีฉันทามติในการสร้าง มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาติ และอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เพื่อเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ เพื่อเป็นการเจริญศาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อรวบรวมคติธรรมคำสอนและอัฐบริขาร ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ หลวงปู่ท่อน ญาณธโรกำหนดวาศิลาฤกษ์วันที่ 14 ตุลาคม 2554 จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ หรือเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 84,000กอง กองละ1,000บาท(หรือตามกำลังศรัทธา) เพื่อก่อสร้าง พระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยวิธีดังนี้
1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์
2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100
3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์) ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 516-2-54177-9 สำหรับท่านที่ต้องการอนุโมทนาบัตรกรุณาส่งสำเนาเอกสารทำบุญ พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปที่ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100 หรือส่งเมล์: chaiyapetda@gmail.com หรือ chaiya777@hotmail.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พระอาจารย์ เล็ก สุทธิญาโณ 0599449170
พระไชยา เขมธโร 081 1451985
นายพรหมชัย เกษมวรกิจ 0800788077

Monks and students of Sriapaiwan temple in Loey province have decided to build a Jedi (Stupa) containing relics of Lord Buddha and relics of LuangPoo Ton Yanatharo on 14th October 2011 so if you would like to make contribution to this project you can donate directly to the Abbot or make a bank transfer to Phrayanvisutisopon (Jedi project) Kasikorn Bank, Loey province, savings account number 320-4-95366-3, for more information in English please contact 081-9855564.

Alms offering to 89 meditative monks on 2nd September 2011 ร่วมใส่บาตรพระกรรมฐาน 89 รูปในวันที่ 2 กันยายน 2554

ขอเชิญร่วมใส่บาตรพระกรรมฐาน 89 รูปในวันที่ 2 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 06.30น-10.30น.
ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี
Invitation to make alms offering to 89 meditative monks on 2nd September 2011 6.30am-10.30am
At the Social Security office on Tivanont rd., Nonthaburi province

6.30น. พระกรรมฐาน89รูปถึงบริเวณพิธี (ถวายทำบุญตามศรัทธา)
8.00น. ประธานพิธีจุดธูปเทียนไหว้พระ รับศีล
8.30น. ถวายภัตตาหาร หวาน คาว (เสร็จแล้วรับพร) พระฉันในบาตร
9.59น. บำเพ็ญธรรมภาวนานั่งสมาธิจิตให้เป็นพลัง 9นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาส84พรรษามหาราชา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ติดต่อสอบถามได้ที่ contact information
นายพรหมชัย 0800788077