We will be updating new events soon.

Garland of Views – teachings by Lama Rinchen 11-13 Jan 2019 บรรยายธรรมโดยลามะรินเชน 11-13ม.ค.

(Everyone is welcomed, registration form below)
(ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ ลงทะเบียนด้านล่าง)

Lama Rinchen Phuntsok will be giving teaching of The Pith Instructions on The Garland of Views [ མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ उपदेशदृष्ट्यावाली upadeśadṛṣṭyāvalī ] by Padmasambhava [ པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ पद्मसम्भव ] in January on Fri 11 evening, Sat 12 afternoon, Sun 13 afternoon in Sukhumvit/Asoke area in Bangkok

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) จะบรรยายธรรม อุปเทศ-วลีแห่งทิฐิ (มาลัยแห่งทัศนะ) ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่าน คุรุ ปัทมะสัมภวะ(คุรุรินโปเช) ได้ถ่ายทอด

!!!Please register in advance so we can make proper preparation.!!!
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
Registration form/ลงทะเบียนที่นี่:https://goo.gl/forms/S11sZXKueX1E8P2m1

Schedule in January มกราคม 2019:
Friday 11th ศุกร์ 11 .: 7pm-9pm
Saturday 12th and Sunday 13th เสาร์-อาทิตย์ 12-13: 2pm-7pm

Venue/สถานที่: Windsor tower apartments, unit 20B, Sukhumvit soi 20, Sukhumvit road, Bangkok
Map แผนที่: https://goo.gl/maps/FwJAsvxjoKM2
Cost: ไม่มีค่าใช้จ่าย Free, snacks and light dinner will be provided, you can bring some vegetarian snacks/food to share
Donation: not required, but if you find the session valuable, you can make donation directly to the teacher

The Garland of Views
“In A Garland of Views, Padmasambhava compares the different vehicles on the basis of three criteria–view, meditation, and result. He devotes the final section of the text to a comparison using a fourth criterion–spiritual training and yogic discipline or conduct. Of all these, the view is of paramount importance. The way we look at the world decides the path we will take, whether spiritual or otherwise. When we see things erroneously, we create our own (and others’) suffering, and if we are to change our condition, we need to make radical changes to our view of reality. Once the view has been established, we can meditate on it, training our minds by means of spiritual practice and tuning our activities through appropriate conduct, until we finally achieve the result. The particular view with which a person thus sets out on the spiritual path depends on his or her particular mental disposition. It is because individuals present such a variety of dispositions, with different degrees of ability and readiness to understand and accept certain views, that the Buddha and his spiritual heirs taught the different vehicles that are outlined in this text and described in order of the increasing subtlety and profundity of their corresponding views.”

“A Garland of Views presents both a concise commentary by the eighth-century Indian Buddhist master Padmasambhava on a chapter from the Guhyagarbha Tantra on the different Buddhist and non-Buddhist philosophical views, including the Great Perfection (Dzogchen)”
(cr. A Garland of Views A Guide to View, Meditation, and Result in the Nine Vehicles)

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html


If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat with Lama Rinchen Phuntsok – December 2018-January 2019

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat 29 December 2018 – 2 January 2019

There will be 2 sections for this retreat. Everyone is welcomed to the Introduction to Meditation and Compassion. Chod section continues last year’s retreat

Limited places available, first come first serve basis. Please register immediately. Please help share/forward to anyone you know that might be interested.

พุทธธรรม – การปฏิบัติสมาธิและความกรุณา / การปฏิบัติโจะ โดยท่านพระลามะริเชน (วัชรยาน ดุดจมเตอร์ซาร์) 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
จะมีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกท่น สำหรับการปฏิบัติสมาธิและความกรุณา การปฏิบัติโจะนั้นเป็นการเรียนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันทีหากสนใจ
กรุณาช่วยส่งต่อหรือ share ด้วย

The retreat on Introduction to Meditation and Compassion by Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. What is meditation and how can it lead us to end suffering and end causes of suffering? What is compassion and why is it essential? These question will be addressed in great detail along with introduction to the actual practices of meditation and the cultivation of compassion.

This program will start from preliminary with in-depth detail. All levels of practitioner are welcomed, from new-comer to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) หลักสูตรการปฏิบัติสมาธิและความกรุณานี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 29th December 2pm – Wednesday 2rd January afternoon (and likely continue on Weekends in January in Bangkok)
วัน: เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 2 มกราคม ช่วงบ่าย (และน่าจะตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ในเดือนมกราคมในกรุงเทพฯ)

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share with another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Please register ASAP, very few places left
กรุณาลงทะเบียนทันที จำนวนที่จำกัดมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/U5tUUyrsylJGjUb02

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com 0819855564

The Wholeness of Wealth – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

6th April 2017 – The Wholeness of Wealth

Dear Friends Near and Far,

Hello! Happy Guru Rinpoche Day again.

Today, we are continuing our series on the Tukdrub Barché Künsel Twelve Manifestations. To start, I want to review what I taught in past messages. First, I talked about the practices of Long Life Amitayus including releasing life and being happy. Second, I talked about Avalokiteshvara. I spoke about how to be compassionate, release life, and remind you to be eco-friendly, animal-friendly, and to have good motivation. Then I talked about Guru Padmasambhava and the practices of having certainty, having trust, and especially making supplications.

Then we began with the Twelve Manifestations of Guru Rinpoche. The first manifestation is magnetizing: Gyalwey Dungdzin. I reminded you that developing self-confidence is very important. Then after that, I talked about the wisdom or intelligence of Mawey Senge. Important practices include offering candles, being focused, and not forgetting things. Try to notice things clearly and practice the breathing exercise I shared.

So today in order to magnetize things as Guru Rinpoche taught, you need wholeness of wealth. You may have intelligence, but if your wholeness of wealth is not there, then you cannot achieve things. Wholeness of wealth includes life, family, income, success, and whatever you wish to achieve. Here, Guru Padmasambhava manifests as Lama Norlha, who is Dzambala (the deity of wealth) and Guru Rinpoche inseparable.

Guru Rinpoche taught that to increase wealth, it’s very important to know how to make offerings and practice generosity. Start with small things so you learn how to give. If you are a Buddhist, then knowing how to do altar offerings as well as how to offer to others and give support is very important.

The second part that I want to mention to you is that contentment is very important in life. Without contentment, you are always poor. So it is very important to have contentment. But only having contentment is not enough. You need to do what you need to do, while always being aware of the right time. Taking the right opportunity is very important. Many of us forget to take the right opportunities. So listen to your gut and most importantly, when an opportunity comes, think decisively and take the opportunities. OK?

Click here to view the video message

www.youtube.com/watch?v=HyaSG0NXfLw

I am happy to announce that there are now subtitles in Polish and Romanian! This month’s video message also has subtitles in English, Chinese (simplified and traditional), Indonesian, Thai (coming soon), Vietnamese, Spanish, German, Portuguese, Russian, and Ukranian. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

Thank you very much for listening. I send many love and prayers to you all and I hope it helps you. Thank you. Bye bye.

Sarva Mangalam,

Kyabgön Phakchok Rinpoche

The Path to Enlightenment Dharma talk by Lama Rinchen Phuntsok on Sun 29th July 2012 ธรรมบรรยาย หนทางสู่การตรัสรู้ วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 โดย ลามะรินเชน พูนสก

On Sunday 29th July 9:30am-12:30pm, Lama Rinchen Phuntsok will be giving Dharma talk on “The Path to Enlightenment”

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 9:30น.-12:30น. ธรรมบรรยาย “หนทางสู่การตรัสรู้” โดย ลามะรินเชน พูนสก
ท่านสามารถนำอาหารมังสวิรัติและ เครื่องดื่มมาแบ่งปันให้ผู้มาปฏิบัติท่านอื่นด้วย
ณ อาคาร เวลคัมชั้น 12 ติดสน. บางรัก ถ. นเรศ
สำรองที่นั่ง contact ที่นี่ หรือ Mongkol Sri facebook event page หรือโทร 081-9855564

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

Please share this event with others who might be interested as well and if you wish, you could bring some vegetarian snacks and drinks which will be shared with others.

Location: Welcome palace apartment (ram’s home). For directions please see below.

These events are free of charge and suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

RSVP: Please let us know if you’ll be coming by clicking “Attend” on the Mongkol Sri facebook event page or send request in contact us

 

Location

Welcome palace apartment (ram’s home). For directions please see below. Please feel free to call ram at 0819855564 orcontact us for more info and feel free to invite others who might be interested as well.
Date/Time: 9:30am-12:30pm, Saturday 28th July 2012

This event is free of charge suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

Directions

Welcome Palace apartment on Naret rd. (a one way street), off of Sriphraya road. If you are coming by Sub-way (easiest) you can take the Samyan station exit in front of the temple then catch a Taxi or take a Motorbike Taxi (20 Baht) from there by telling them to go to Bangrak Police station. If coming by BTS you can get off at Saladaeng station and take a taxi from there as well. You can just tell the taxi to come to the Bangrak police station if you are coming directly from elsewhere. Once at the police station, my building is an old white building just before the station, come on the 12th floor on the right side and you’ll see a big door and I’ll be in there. If you see a lot of Africans in the building it means that you are in the right building.

 

Ganachakra Puja on Guru Padmasambhava birthday with Lama Rinchen Phuntsok on Sat 28th July 2012 พิธีบูชากานาจักร หรือ การถวายซก ในวันค้ายวันประสูติของท่านคุรุปัทมสมภพ โดย ลามะรินเชน วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555

On Saturday 28th July we will have Ganachakra Puja/Tsok for Guru Padmasambhava birthday celebration from 10am-12:30pm

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555   10:00น.-12:30น. พิธีบูชากานาจักร หรือ การถวายซก ในวันค้ายวันประสูติของท่านคุรุปัทมสมภพ หรือ คุรุ ริมโปเช เพื่อสะสมบุญและชำระล้าง ในการเดินสายสู่การตรัสรู้ เป็นวาระที่ดีที่ลามะรินเชนจะมาเป็นผู้นำในพิธีครั้งนี้

ท่านสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมพิธีและแบ่งปันให้ผู้มาปฏิบัติท่านอื่นด้วย

ณ อาคาร เวลคัมชั้น 12 ติดสน. บางรัก ถ. นเรศ
สำรองที่นั่ง contact ที่นี่ หรือ Mongkol Sri facebook event page หรือโทร 081-9855564

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

You can bring some food for this puja which will be shared by everyone for lunch. For more information about what Ganachakra puja/Tsok offering is please check:http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tsok

Please share this event with others who might be interested as well.
Please come and join us, and if you wish, you could bring some food and drink which will be shared with others.

These events are free of charge and suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

RSVP: Please let us know if you’ll be coming by clicking “Attend” on the Mongkol Sri facebook event page or send request in contact us

 

Location

Welcome palace apartment (ram’s home). For directions please see below. Please feel free to call ram at 0819855564 orcontact us for more info and feel free to invite others who might be interested as well.
Date/Time: 10am-12:30pm, Saturday 28th July 2012

This event is free of charge suitable for everyone from beginner to advanced practitioner.

Please share this event with others who might be interested as well and if you wish, you could bring some vegetarian snacks and drinks which will be shared with others.

Directions
Welcome Palace apartment on Naret rd. (a one way street), off of Sriphraya road. If you are coming by Sub-way (easiest) you can take the Samyan station exit in front of the temple then catch a Taxi or take a Motorbike Taxi (20 Baht) from there by telling them to go to Bangrak Police station. If coming by BTS you can get off at Saladaeng station and take a taxi from there as well. You can just tell the taxi to come to the Bangrak police station if you are coming directly from elsewhere. Once at the police station, my building is an old white building just before the station, come on the 12th floor on the right side and you’ll see a big door and I’ll be in there. If you see a lot of Africans in the building it means that you are in the right building.

Monk education hall construction in Sra Kaew 30th June 2012 Sra Kaew province ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดทัพหลวง จังหวัดสระแก้ว วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ตามรายละเอียดด้านล่าง ติดต่อ คุณสิทธิชัย 089-7517812

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเย็น ชื่อบัญชีนายสมจิต ปุ้ยนอก
นายแหล่ พลเดช พระสวัสดิ์ สุขกาโม ในนามวัดทัพหลวง บัญชีเลขที่ 273-2-68162-3

Kasikorn Bank, Wang Nam Yen Branch, Account number 273-2-68162-3

หรือ  ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้ำเย็น   ชื่อบัญชี วัดทับหลวง เลขที่ 278-2-90806-1

 

ติดต่อ พระอาจารย์ สวัสดิ์ สุขกาโม โทร.081-2631646

พระอาจารย์ อำนวย สุจิตโต โทร.080-6312920

สอบถามเส้นทาง คุณสิทธิชัย 089-7517812

Invitation to be co-host in Tod Pha Pa ceremony and making contribution for construction of monk education hall at Wat Thap Luang, Ampur Wang Nam Yen, Sa Kaew province on Saturday 30th June (for more information and to make contribution for this please contact ram@pluslab.com or call 081-9855564

Shamatha and Vipashyana retreat Aug 2nd – 5th 2012 with Lama Rinchen Phuntsok บรรยายธรรมและฝึกสมาธิสมัถ และ วิปัสสนา จ. เชียงราย 2-5 สิงหาคม โดยพระลามะ รินเชน พุนสก

“Shamatha and Vipashyana” (Calm abiding and Insight) meditation 4 days retreat in Chieng Rai from August 2nd to August 5th (4 days long-weekend public holiday) at The New Life Foundation, please try to arrive by August 1st evening (http://www.newlifethaifoundation.com/retreats/4-day-shamatha-and-vipashyana-retreat/)

บรรยายธรรมและฝึกสมาธิสมัถ และ วิปัสสนา จ. เชียงราย 2-5 สิงหาคม วันหยุดยาว ควรจะมาถึงสถานที่ภายในวันที่ 1 (มีแปลไทย)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-9855564
ลงทะเบียนได้ที่  http://www.newlifethaifoundation.com/retreats/4-day-shamatha-and-vipashyana-retreat/

Please note that the weekend of the retreat is a long-weekend public holiday so would be good to book your travel early. Please try to arrive at the retreat venue on August 1st evening or early morning on August 2nd. 

For more information please contact us here, for reservation please contact retreats@newlifethaifoundation.com

 

Shamatha and Vipashyana

“Shamatha” or Calm Abiding takes the meditator to the stage where emotional conflict and disturbing trains of thought are eliminated in a state of thoughtful concentration which is calm and peaceful. In this peaceful and calm condition nothing disturbs equanimity, whether coming from outside or inside the mind. It is a state untroubled by attachments and aversions.

 At the same time the insight which is engendered by one pointed absorption allows clear vision of one’s own mind and the nature of things. This is called “Vipashyana” or Insight, which is a clear mind with an incisive insight into the nature of reality. Calmness and clarity allow the mind freedom to be in the here and now.

 

The other teaching programs are yet to be finalized. We will keep you posted and you can check at Mongkol Sri facebook page and also at www.mongkol.org

 

We are also raising fund for the payment of his flight ticket and other traveling expenses so if you would like to make a contribution please contact us here or call me at 081-9855564. The balance from the contribution will be directly donated to Lama Rinchen.

 

Here is a brief biography of Lama Rinchen:

Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition. Born in Tibet, Lama Rinchen began receiving instruction in the traditions of Tibetan Buddhism at the age of six in Tsasum Chokhorling Monastery in Tibet. After he left Tibet in 1958, he studied at Young Lama’s Home School in Dalhousie, The Buddhist Monastic School in Rewalsar, Nyingmapa Lama’s College in Dehra-Dun, and Zongdog Palri Monastery in Kalimpong. Lama Rinchen graduated from Sanskrit University in Varanasi India where he completed advanced studies in Sutrayana Buddhist philosophy and scriptures, commentaries, logic, literature, history, and the major sciences of the Tibetan curriculum.

 

To complete his training in Vajrayana Nyingma School studies, he served as private secretary to the late His Holiness Dudjom Rinpoche, supreme Head of the Nyingma order of Tibetan Buddhism for over fifteen years. During that time he received all the important empowerments, transmissions, essential instructions, the oral teaching of Nyingma Kama, and the Profound Rediscovered Teachings of Terma of the great Lotus Born Teacher, Guru Padmasambhava, the founder of Vajravana Buddhism. For many years Lama Rinchen was in charge of Zangdog Palri Monastery in India and also Urgyen Dongag, Choling Monastery in Kathmandu, Nepal. In 1980, His Holiness Dudjom Rinpoche asked him to come to the United States to teach in his New York center where Lama Rinchen was director and resident Lama for four years. Since then he has lectured widely throughout the United States and Europe at centers, colleges, and universities. Lama Rinchen visits his students every year and stays in St. Louis to give teachings and empowerments for several weeks during his U.S. tour. He also has students in New York, California, Colorado, New Mexico, etc., as he continues to spread the teachings of the Dudjom Lineage.

(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html)

 

 

Need help for construction of monk education center ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ

Please help in kind donation for construction of monk education center

 

หลวงปู่บัว แก้วคง (ธมฺมรฺตโน)อายุ 86 ปี

 Luang Poo Bua kaewkong 86 years old

วัดทับหลวง ทุ่งกบินทร์ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

Wat tabluang tungkabin, tambon Talangnai, amphur Wangnamyen, Srakaew province

Luangpoo is the meditative monk during the times of Luangpoo Kumphan, he usually resides in forest or cave and has been doing so for several decades, he is also Vipassana student of Luangpoo Yai Phra Khru Thep Lok Udon. He has accomplished in Kasina meditation. Now he is very ill while he is constructing the education hall of the temple while this project still requires more funding support. So we are asking for your help. Donationcan be made to Wat Thap Luang, Tor Kor Sor Bank, Wang Nam Yen branch, account number 278-2-90806-1, please contact us here for additional information.

 

หลวงปู่บัวเป็นพระกัมมัฏฐานร่วมสมัยกับหลวงปู่คำพันธ์ เป็นพระสุปัฏติปัณโนผู้ใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามถ้ำ

มาหลายสิบปีเป็นลูกศิษย์ผู้ฝึกวิปัสนากัมมัฏฐานกับหลวงปู่ใหญ่ พระครูเทพโลกอุดร

ท่านมีพลังจิตแก่กล้าด้านกสิณน้ำ ตอนนี้ท่านกำลังอาพาธหนัก ท่านกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดยัง

ไม่แล้วเสร็จต้องการปัจจัยอีกจำนวนมากหากใครมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโอนเงินเข้า

ชื่อบัญชี วัดทับหลวง ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้ำเย็น  เลขที่ 278-2-90806-1

ติดต่อ พระอาจารย์ สวัสดิ์ สุขกาโม โทร.081-2631646

พระอาจารย์ อำนวย สุจิตโต โทร.080-6312920

สอบถามเส้นทาง คุณสิทธิชัย 089-7517812

Dhamma talks and meditation at Benjamabopit temple Jan-June 2012 ฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

พุทธมามกมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

Buddhist foundation

ร่วมกับ

with

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Bejamabophit temple

ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้า และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมปฏิบัติร่วมฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

Homage to the Buddha and inviting all Buddhists to listen to Dharma and practice meditation

ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ ดาดฟ้า ชั้น ๕

At Wat Benjamabophit temple, top floor 5th level

องค์แสดงธรรม คือ

With the following details

(all talks are in Thai)

 

 

พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ละมาย ลาภสัมปันโน วัดพระพุทธบาทดอยโล้น อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดหนองช้าวคาว อ. กู่แก้ว จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00น.

 

พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00น.

 

ติดต่อ พรหมชัย เกษมวรกิจ 0800788077

A random act of kindness – Phakchok Rinpoche message in December 2011 สารจากท่าน พักชก ริมโปเช ในเดือน ธันวาคม 2554

Guru Rinpoche Day

Dear Friends Near and Far,I hope you have all been happy and healthy. Unlike my previous messages, today I want to keep my message short and sweet, I hope.Whether you are a practicing buddhist or in some way associated with some element of it. Many a times we are caught up in doing something buddhist to a point where sometimes we even forget the ground on which we are tirelessly building.

The buddha taught that in order for one to realize enlightenment, one must develop two supreme qualities: wisdom and compassion. These two means for realizing enlightenment, works in unison and therefore can’t manifest without the other. So in practice, wisdom gives rise to compassion, and compassion gives rise to wisdom.

So on this Guru Rinpoche Day, I would like to ask you all to “practice a random act of kindness” without expecting anything in return, not even a simple thank you. And it is my hope that your compassionate act creates a ripple effect.

Keeping you all my heart and prayers.

Sarva Mangalam,

Phakchok Rinpoche