We will be updating new events soon.

Garland of Views – teachings by Lama Rinchen 11-13 Jan 2019 บรรยายธรรมโดยลามะรินเชน 11-13ม.ค.

(Everyone is welcomed, registration form below)
(ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ ลงทะเบียนด้านล่าง)

Lama Rinchen Phuntsok will be giving teaching of The Pith Instructions on The Garland of Views [ མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ उपदेशदृष्ट्यावाली upadeśadṛṣṭyāvalī ] by Padmasambhava [ པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ पद्मसम्भव ] in January on Fri 11 evening, Sat 12 afternoon, Sun 13 afternoon in Sukhumvit/Asoke area in Bangkok

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) จะบรรยายธรรม อุปเทศ-วลีแห่งทิฐิ (มาลัยแห่งทัศนะ) ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่าน คุรุ ปัทมะสัมภวะ(คุรุรินโปเช) ได้ถ่ายทอด

!!!Please register in advance so we can make proper preparation.!!!
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
Registration form/ลงทะเบียนที่นี่:https://goo.gl/forms/S11sZXKueX1E8P2m1

Schedule in January มกราคม 2019:
Friday 11th ศุกร์ 11 .: 7pm-9pm
Saturday 12th and Sunday 13th เสาร์-อาทิตย์ 12-13: 2pm-7pm

Venue/สถานที่: Windsor tower apartments, unit 20B, Sukhumvit soi 20, Sukhumvit road, Bangkok
Map แผนที่: https://goo.gl/maps/FwJAsvxjoKM2
Cost: ไม่มีค่าใช้จ่าย Free, snacks and light dinner will be provided, you can bring some vegetarian snacks/food to share
Donation: not required, but if you find the session valuable, you can make donation directly to the teacher

The Garland of Views
“In A Garland of Views, Padmasambhava compares the different vehicles on the basis of three criteria–view, meditation, and result. He devotes the final section of the text to a comparison using a fourth criterion–spiritual training and yogic discipline or conduct. Of all these, the view is of paramount importance. The way we look at the world decides the path we will take, whether spiritual or otherwise. When we see things erroneously, we create our own (and others’) suffering, and if we are to change our condition, we need to make radical changes to our view of reality. Once the view has been established, we can meditate on it, training our minds by means of spiritual practice and tuning our activities through appropriate conduct, until we finally achieve the result. The particular view with which a person thus sets out on the spiritual path depends on his or her particular mental disposition. It is because individuals present such a variety of dispositions, with different degrees of ability and readiness to understand and accept certain views, that the Buddha and his spiritual heirs taught the different vehicles that are outlined in this text and described in order of the increasing subtlety and profundity of their corresponding views.”

“A Garland of Views presents both a concise commentary by the eighth-century Indian Buddhist master Padmasambhava on a chapter from the Guhyagarbha Tantra on the different Buddhist and non-Buddhist philosophical views, including the Great Perfection (Dzogchen)”
(cr. A Garland of Views A Guide to View, Meditation, and Result in the Nine Vehicles)

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html


If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat with Lama Rinchen Phuntsok – December 2018-January 2019

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat 29 December 2018 – 2 January 2019

There will be 2 sections for this retreat. Everyone is welcomed to the Introduction to Meditation and Compassion. Chod section continues last year’s retreat

Limited places available, first come first serve basis. Please register immediately. Please help share/forward to anyone you know that might be interested.

พุทธธรรม – การปฏิบัติสมาธิและความกรุณา / การปฏิบัติโจะ โดยท่านพระลามะริเชน (วัชรยาน ดุดจมเตอร์ซาร์) 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
จะมีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกท่น สำหรับการปฏิบัติสมาธิและความกรุณา การปฏิบัติโจะนั้นเป็นการเรียนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันทีหากสนใจ
กรุณาช่วยส่งต่อหรือ share ด้วย

The retreat on Introduction to Meditation and Compassion by Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. What is meditation and how can it lead us to end suffering and end causes of suffering? What is compassion and why is it essential? These question will be addressed in great detail along with introduction to the actual practices of meditation and the cultivation of compassion.

This program will start from preliminary with in-depth detail. All levels of practitioner are welcomed, from new-comer to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) หลักสูตรการปฏิบัติสมาธิและความกรุณานี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 29th December 2pm – Wednesday 2rd January afternoon (and likely continue on Weekends in January in Bangkok)
วัน: เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 2 มกราคม ช่วงบ่าย (และน่าจะตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ในเดือนมกราคมในกรุงเทพฯ)

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share with another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Please register ASAP, very few places left
กรุณาลงทะเบียนทันที จำนวนที่จำกัดมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/U5tUUyrsylJGjUb02

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com 0819855564

Protection Chakras and Prayers – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

28th Nov 2017 – Protection Chakras and Prayers

Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day! In today’s video, Phakchok Rinpoche introduces Raksha Tötreng, the manifestation of Guru Rinpoche who is known to protect against uncertain time of death. Related with this, Rinpoche explains the importance of wearing protection chakras and requesting prayers from authentic lamas and nuns.

Click here to view the video message or here

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly.Over the last three months we have accumulated a total 650,394. To reach our target of 10,000,000 a year we need to as a group increase our effort more than four fold.

Please help us to achieve this goal.

Click here to read more about this supplication and contribute your accumulations.

Sarva MangalamMay all be auspicious!

Dudjom Tersar Dzogchen ngondro retreat with Lama Rinchen Phuntsok in December 2017

 

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Dudjom Tersar Dzogchen Ngondro retreat 30 December 2017 – 3 January 2018

(Beginners are welcomed, registration form below)
Very few places available, please register immediately, first come first serve basis.

Please note that the retreat is now pretty full, please contact 0819855564 or ram@pluslab.com to confirm
ตอนนี้ค่อนข้างเต็มแล้วกรุณาติดต่อ 0819855564 หรือ ram@pluslab.com เพื่อสอบถามข้อมูล

พุทธธรรม – ปฏิบัติฐานโงนโดรถึงขั้นสูง (ดุดจมเตอร์ซาร์ ซกเชน โงนโดร) โดยท่านพระลามะริเชน 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

(ยินดีรับผู้ปฏิบัติขั้นเร่มต้น ลงทะเบียนด้านล่าง)
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

The retreat topic is Essential Advanced Dzogchen Ngondro of Dudjom Tersar  with Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. This program will start from preliminary up to advanced practices (Dzogchen level). For this, Hinayana, Mahayana and Vajrayana will be covered. All levels of practitioner are welcomed, from new-comers to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html)จะมาสอนการปฏิบัติขั้นโงนโดรฐานขั้นสูง วัชรยาน (ในสายดุดจม เตอร์ซาร์) การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง (ระดับซกเชน)  ซึ่งจะมีการสอน หินยาน มหายาน และ วัชรยาน หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 30th December 2pm – Wednesday 3rd January afternoon and continue on Weekends of 6,7,13,14 in Bangkok
วัน:  เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 3 มกราคม ช่วงบ่าย ตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7,13,14 มกราคมในกรุงเทพฯ

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share wih another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Very few places left, please register immediately, first come first serve basis.
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/b0dcdwbD4XsdH7Ig2

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Gaining the Blessings of the Guru – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

30th October 2017 – Gaining the Blessings of the Guru
Dear Friends Near and Far,

This month’s video features Kalden Drendze, and is a continuation of the Twelve Manifestations of Guru Rinpoche series. Here, Phakchok Rinpoche shares a very concise method for gaining accomplishment in the practice through a simple visualization.

Click here to view the video message (https://samyedharma.org/grd-teaching/gaining-blessings-guru/)

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly.

Over the last two months we have accumulated a total 437,529. To reach our target of 10,000,000 a year we need to as a group increase our effort four fold.

Please help us to achieve this goal.

Click here to read more about this supplication and contribute your accumulations.

Sarva Mangalam

May all be auspicious!

Kyabgön Phakchok Rinpoche

Taming Our Fears – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

30th September 2017 – Taming Our Fears
Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day! Here, Phakchok Rinpoche speaks on Guru Dorje Draktsal, and details the sources of our fears and how to tame them.

Click here to view the video message

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

It is with great joy, after three years of hard work, that we are announcing the completion of the Nepal volume in our forthcoming series of pilgrimage guides dedicated to Guru Rinpoche‘s life and deeds. To inaugurate this special event, we wish to invite you to join us this autumn as we follow in the footsteps of our precious Lotus-Born Guru, Padmasambhava, travelling to the holy sites of Nepal, where he taught, practiced and accomplished the Dharma.
This, our first official Guru Rinpoche pilgrimage, will be taking place in the auspicious Tibetan Year of the Bird – the same year in which, generations ago, the precious Jarung Kashor, otherwise known as the Boudhanath Stupa, was completed and consecrated.
For more information visit Samye Dharma

Six Vajra Lines Accumulation

Kyabgön Phakchok Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly starting from this Guru Rinpoche Day.

So far of you have accumulated 215,489 recitations of this prayer. To reach the target of 1,000,000 a year, we need to as a group increase our effort four fold! Please help to make this goal a reality.

This blessed supplication was revealed as a treasure by the great treasure revealer Chokgyur Dechen Lingpa in the 19th century. The first three lines are supplications to three forms of Guru Rinpoche, the fourth line is requesting Guru Rinpoche to grant blessings, the fifth line is requesting that all levels of obstacles may be removed, and the sixth line is requesting that all wishes may be spontaneously accomplished.

It is taught that there is no greater refuge in these times than Guru Padmasambhava. Make this supplication with a sense of weariness towards samsara, with love and compassion towards all sentient beings, and a heart full of genuine devotion. There is no doubt that the blessings will manifest in one’s mind stream when you supplicate in this way.

You may recite this supplication during your daily practice sessions as well as while going about your daily activities.

We have started a new counter which both tracks your personal contribution as well as the unified total. The page also has more information on the chant as well as links to teachings and commentaries on this profound supplication.

Click here to contribute your accumulations

Sarva Mangalam

May all be auspicious!

Gaining the Siddhis – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

4th June 2017 – Gaining the Siddhis
Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day.

In this month’s video message, Phakchok Rinpoche introduces the manifestation Dzamling Gyenchog, who is Yangdak Heruka inseparable from Guru Padmasambhava.

In relation to this, Rinpoche contextualizes the importance of meditation as a daily practice.
Click here to view the video message
https://youtu.be/u2jSh9NF7lc
Today, I want to continue the Twelve Manifestations series. Now we are focusing on the manifestation named Dzamling Gyenchog, who is Yangdak Heruka inseparable from Guru Padmasambhava. Instead of Yangdak Heruka, sometimes they say Vishuddha Heruka, and sometimes they have different translations.

This particular practice of Dzamling Gyenchog that Guru Rinpoche taught is how to gain the siddhis, especially the higher siddhis. He also taught the great practice of phowa – the ejection of consciousness. This particular Guru Rinpoche practice is to achieve the great siddhis. Yangdak Heruka Dzamling Gyenchog is very profound.

Now, with that, I just want to say that all of us are very busy. We have many great qualities. We have self-confidence. We have a happy life. We are content. We do good things. We do compassionate acts. And we all have dignity. We all have many things and we know how to balance our life. But when we don’t have meditation, then we have nothing. This practice, Dzamling Gyenchog, explains how to gain the siddhis, especially through meditation.

Our meditation is important in life. How important is exercise? How important is it to have good food? How important is it to share with our friends when we are struggling with ourselves? How important is it to get advice from wise people? Actually, meditation is more important than all of that because meditation allows you to see your own self. Meditation makes your mind calmer. Meditation makes you improve yourself a little bit. And meditation makes you reduce your bad habits, negative emotions, and negative actions.

So how to do meditation? Meditation means bring focus. You can focus on an object. You can bring your mind to focus on your breath, on Guru Padmasambhava, or on compassion. All these three are actually called meditation.

To close, I want to tell you: yes it’s very difficult to meditate every day. So that’s why you need to find the experiences and benefits to encourage yourself. You need to find the faults and difficulties that come without meditating. You need to find inspiration especially through experiences. And consider sharing this with your friends to encourage them to try meditation as well.

Thank you very much all of you. Take care! Happy Guru Rinpoche Day.

I am happy to announce that there are now subtitles in Italian! The Italian and Japanese translators kindly added subtitles to all the videos of the manifestations series, which started in November. This month’s video message also has subtitles in French, Indonesian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. There are currently some technical difficulties with the Chinese and Nepali language subtitles that should be addressed shortly. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

One of Kyabgön Phakchok Rinpoche’s recent practice requests for us from his birthday message was the accumulation of the Six Vajra Line Prayer.

Samye Dharma has created a counter so we can all upload our accumulations (log in required). Please log any of your accumulations starting from Phakchok Rinpoche’s birthday on May 23, and especially persevere until the Saga Dawa Duchen on June 9th. The counter will continue at least until the next Guru Rinpoche Day, July 3rd, so keep logging your accumulations until then.

Sarva Mangalam,
Kyabgön Phakchok Rinpoche

phakchokrinpoche.org | samyedharma.org

Taming the Maras – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

5th May 2017 – Taming the Maras
Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day.

In this video message, Phakchok Rinpoche speaks about Dükyi Shechen, the manifestation of Vajra Kilaya inseparable with Guru Rinpoche.

Additionally, Rinpoche advises on developing diligence and balance in our daily lives.

May this video be beneficial for all!
Click here to view the video message
https://www.youtube.com/watch?v=H0vNHTO-F14

 

Happy Guru Rinpoche Day again to all of you. I hope you are all well.

Today I want to return to the Twelve Manifestations of Guru Padmasambhava. Guru Rinpoche taught that you may have wealth and intelligence, but you’re still going to face a lot of obstacles. Removing obstacles, especially obstacles from the four elements of earth, water, wind, and fire are important. So Guru Rinpoche manifested as Dükyi Shechen, which means “taming the maras.” Dükyi Shechen is the manifestation of Vajra Kilaya inseparable from Guru Rinpoche, with four lion-faced ḍākinīs surrounding him to tame the four elements. Dükyi Shechen is very well-known for removing obstacles as well as for protecting beings from obstacles.

Now I want to advise you that in life it’s very important to have diligence. Whatever we do, having persistence or diligence first is very important. Many of us are not persistent and we are especially not diligent. So that is the first part I want to remind you. How do we maintain diligence? You need to always find how to inspire yourself to keep up with your spiritual practice or mundane life. Finding the purpose or inspiration is very important. Now the second part I want to mention is that getting balance is very important. Many of us sometimes forget to balance the different aspects of our lives: personal life, family life, spiritual life, social life, and projects. Things are not balanced. We are not balanced. So how do we keep the balance normally? Try to remember your responsibilities and not forget things. Try to recall what you need to do. You can do this every day in the morning or in the evening. So keeping balance, diligence, inspiration, and persistence are very important. Ok?

Thank you very much for listening. I wish you all have happiness and fewer obstacles. Actually, I wish you no obstacles, but in life, we always have some obstacles so whatever obstacles you face, may they be less. Thank you. Happy Guru Rinpoche Day.

I am happy to announce that there are now subtitles in French! Nepali subtitles will come next week! This month’s video message also has subtitles in English, Chinese (simplified and traditional), French, German, Indonesian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

Sarva Mangalam,
Kyabgön Phakchok Rinpoche

phakchokrinpoche.org | samyedharma.org

The Wholeness of Wealth – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

6th April 2017 – The Wholeness of Wealth

Dear Friends Near and Far,

Hello! Happy Guru Rinpoche Day again.

Today, we are continuing our series on the Tukdrub Barché Künsel Twelve Manifestations. To start, I want to review what I taught in past messages. First, I talked about the practices of Long Life Amitayus including releasing life and being happy. Second, I talked about Avalokiteshvara. I spoke about how to be compassionate, release life, and remind you to be eco-friendly, animal-friendly, and to have good motivation. Then I talked about Guru Padmasambhava and the practices of having certainty, having trust, and especially making supplications.

Then we began with the Twelve Manifestations of Guru Rinpoche. The first manifestation is magnetizing: Gyalwey Dungdzin. I reminded you that developing self-confidence is very important. Then after that, I talked about the wisdom or intelligence of Mawey Senge. Important practices include offering candles, being focused, and not forgetting things. Try to notice things clearly and practice the breathing exercise I shared.

So today in order to magnetize things as Guru Rinpoche taught, you need wholeness of wealth. You may have intelligence, but if your wholeness of wealth is not there, then you cannot achieve things. Wholeness of wealth includes life, family, income, success, and whatever you wish to achieve. Here, Guru Padmasambhava manifests as Lama Norlha, who is Dzambala (the deity of wealth) and Guru Rinpoche inseparable.

Guru Rinpoche taught that to increase wealth, it’s very important to know how to make offerings and practice generosity. Start with small things so you learn how to give. If you are a Buddhist, then knowing how to do altar offerings as well as how to offer to others and give support is very important.

The second part that I want to mention to you is that contentment is very important in life. Without contentment, you are always poor. So it is very important to have contentment. But only having contentment is not enough. You need to do what you need to do, while always being aware of the right time. Taking the right opportunity is very important. Many of us forget to take the right opportunities. So listen to your gut and most importantly, when an opportunity comes, think decisively and take the opportunities. OK?

Click here to view the video message

www.youtube.com/watch?v=HyaSG0NXfLw

I am happy to announce that there are now subtitles in Polish and Romanian! This month’s video message also has subtitles in English, Chinese (simplified and traditional), Indonesian, Thai (coming soon), Vietnamese, Spanish, German, Portuguese, Russian, and Ukranian. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

Thank you very much for listening. I send many love and prayers to you all and I hope it helps you. Thank you. Bye bye.

Sarva Mangalam,

Kyabgön Phakchok Rinpoche

Introduction to Meditation Dharma talk by Lama Rinchen in Bangkok Jan 29th 2016

Lama Rinchen Phuntsok

Introduction to Meditation Dharma talk by Lama Rinchen Phuntsok

ขอเชิญร่วมฟังธรรม โดยพระลามะรินเชน ในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 การบรรยายนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ

You are invited to the “Introduction to Meditation” Dharma talk by Lama Rinchen in Bangkok on Friday 29th January 2016. This talk will cover basic principle and essence of meditation which will be useful for all levels of practitioners from beginner to advanced.

Date/Time: Friday 29th January 2016 6pm-8pm
ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 18.00น. ถึง 20.00น.Venue: Windsor Tower Apartments, unit 20B
อาคารวินเซอร์ทาวเวอร์ อพาร์ทเม้น ห้อง 20B สุขุมวิทย์ซอย 20 ใกล้ BTS/MRT อโศก

Directions: Windsor Tower Apartment is located right opposite Windsor Hotel in Sukhumvit soi 20 which is near BTS-Asoke/MRT-Sukhumvit lines. The entrance to the building is next to “THEE” hotel. Please tell the guard that you come to see Ram in unit 20B which is on 20th floor.
ทางเข้าอาคารอยู่ติดกับโรงแรม “THEE”

Biography of Ven. Lama Rinchen ประวัติพระลามะรินเชน:
The Venerable Lama Rinchen Phuntsok is a skillfull teacher with a light and joyful manner. He is a scholar and meditation master of the Tibetan Buddhist Tradition.
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

Cost: Free ไม่มีค่าใช้จ่าย
RSVP: Not required ไม่ต้องจองล่วงหน้า

Web: www.mongkol.org
Facebook: http://on.fb.me/1Kq5LxH (You can get Dharma news and announcements here as well)

Contact us:  here ติดต่อเรากดที่นี่ “contact us
Please do not to bring your car as parking spaces are very limited.
กรุณาอย่านำรถส่วนตัวมาเพราะที่จอดรถมีจำกัด แนะให้มาโดย BTS/MRT
Feel free to email or call me at ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม 0819855564.