We will be updating new events soon.

Phowa (Ejection of Consciousness) retreat 2011 การถ่ายจิตสู่ดินแดนแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า (แดนสุขาวดี) June 15-19 2011

There will be a Phowa (ejection of consciousness) retreat by HE. Chokling Rinpoche and HH. Phakchok Rinpoche. The retreat is going to be in Johor Bahru, Malaysia. (NOTE: limited places available, please book ASAP).

This profound Phowa skillful mean will enable us to directly transfer our own consciousness at the point of death to Amitabha Buddha’s Sukhavati, the Western Pure Land of Great Bliss. This immensely beneficial practice is highly regarded because of its conciseness, ease of practice, and ability to liberate us in an instant despite our heavy negative karma and disturbing emotions. Even if we do not become liberated immediately, at the very least, this extraordinary practice will ensure that after we die we shall obtain the precious bodies of gods or humans endowed with the freedom and fortune to continue our spiritual path uninterrupted by the negative karmic ripening of lower rebirths.

การถ่ายจิตสู่ดินแดนแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า (แดนสุขาวดี)
การปฏิบัติโพวานั้นจะทำให้เราสามารถถ่ายโอนจิตในเวลาแห่งการตายไปสู่ดินแดนสุขาวดี แห่ง พระอมิตาภะพุทธเจ้า ในทิศตะวันตกซึ่งเป็นดินแดนแห่งทิพสุข การปฏิบัติโพวานั้นมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะมีความชัดเจน ความสะดวกในการปฏิบัติ และ มีพลังที่จะสามารถผลักดันให้เราหลุดพ้นในทันที แม้ว่าเราจะสะสมอกุศลกรรมและมีความรู้สึกที่รุมเร้าเป็นอย่างมาก ถึงแม้หากจะเราไม่หลุดพ้น การปฏิบัติที่พิเศษนี้จะทำให้เราได้จุติเป็นเทวดาหรือมนุษย์ซึ่งจะมาพร้อมด้วยความอิสระและวาสนาในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปโดยไม่โดนขัดด้วยการไปจุติในภพล่าง

For more information please find the brochure here and the signup form (v3).
Contact: http://www.mangalashri-thai.org/contact/ or call Ram at 0819855564

Official announcement can be found at: http://www.cglf.org/news-a-events/foundation-events.html

การถ่ายจิตสู่ดินแดนแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า (แดนสุขาวดี)
การปฏิบัติโพวานั้นจะทำให้เราสามารถถ่ายโอนจิตในเวลาแห่งการตายไปสู่ดินแดนสุขาวดี แห่ง พระอมิตาภะพุทธเจ้า ในทิศตะวันตกซึ่งเป็นดินแดนแห่งทิพสุข การปฏิบัติโพวานั้นมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะมีความชัดเจน ความสะดวกในการปฏิบัติ และ มีพลังที่จะสามารถผลักดันให้เราหลุดพ้นในทันที แม้ว่าเราจะสะสมอกุศลกรรมและมีความรู้สึกที่รุมเร้าเป็นอย่างมาก ถึงแม้หากจะเราไม่หลุดพ้น การปฏิบัติที่พิเศษนี้จะทำให้เราได้จุติเป็นเทวดาหรือมนุษย์ซึ่งจะมาพร้อมด้วยความอิสระและวาสนาในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปโดยไม่โดนขัดด้วยการไปจุติในภพล่าง

การถ่ายโอนจิตในเวลาแห่งการตายไปสู่แดนสุขาวดีนั้นมีผลเนื่องจากปณิธานของพระอมิตาภะพุทธเจ้าซึ่งตั้งไว้ว่าจะให้สัตว์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มีความเชื่อมั่นในตัวท่านเข้าสู่ดินแดนของท่าน ความเชื่อมั้นในท่านและเหตุแห่งความกรุณาที่จะไปจุติในดินแดนของท่าน การสะสมบุญโดยการปฏิบัติ การอุทิศบุญกุศลเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายไปจุติในดินแดนแห่งพระอมิตาพุทธเจ้า สุขาวดี ดินแดนห่งทิพยสุข ในเชิงลับ พระอมิตาพุทธเจ้าก็คือเนื้อแท้แก่นสารของจิตซึ่งไม่ได้ต่างจากพระหฤทัยของพระอมิตาภะพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นในการฝึกโพวานี้เราเริ่มด้วยการจะถ่ายจิตของเราไปสู่พระหฤทัยของพระอวโลกิเตศวร แล้วจึงไปสู่พระหฤทัยของพระอมิตาภะพุทธเจ้า สิ่งที่เราปฏิบัตินั้นไม่ใช่เฉพาะการไปจุติในแดนสุขาวดีเท่านั้นแต่เป็นการผสานใจของเรากับพระหฤทัยของพระอวโลกิเตศวร และ พระหฤทัยของพระอมิตาภะพุทธเจ้า

การปฏิบัติโพวานี้มีความพิเศษมากเนื่องจากเดิมทีนั้นองค์คุรุปัทมาสมภพได้ถ่ายทอดเพื่อผู้ฝึกฝนในกลียุคที่ไม่มีเวลาปฏิบัติทำอันประเสริฐ คำสอนได้ถูกเก็บซ่อนไว้และได้ถูกพบและเผยแพร่โดย องค์ โชกูยร์ เดเชน ซิคโป ลิงปะ (ค.ศ. 1829-1870) มีอาจารย์เพียง 3องค์ ระหว่างยุคขององค์คุรุปัทมาสมภพนและท่าน ซิเค โชคลิง รินโปเช (องค์ที่ 4) จึงทำให้วิชานี้บริสุทธิ์ ถ่องแท้ ในการถ่ายทอดในสายถ่ายทอดที่สั้นโดยไม่ขาดตอนด้วยข้อผูกพันที่ไม่ขาดสาย

โอกาศอันล้ำค่านี้ ที่จะได้อาจารย์อันประเสริฐ2องค์ ที่จะถ่ายทอดวิชาโพวานี้ให้เรา
รายละเอียดการสมัคร: ใบสมัคร (v3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.mangalashri-thai.org/contact/ คุณ ป้อม 089-4817754


Leave a Reply