We will be updating new events soon.

Garland of Views – teachings by Lama Rinchen 11-13 Jan 2019 บรรยายธรรมโดยลามะรินเชน 11-13ม.ค.

(Everyone is welcomed, registration form below)
(ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ ลงทะเบียนด้านล่าง)

Lama Rinchen Phuntsok will be giving teaching of The Pith Instructions on The Garland of Views [ མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ उपदेशदृष्ट्यावाली upadeśadṛṣṭyāvalī ] by Padmasambhava [ པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ पद्मसम्भव ] in January on Fri 11 evening, Sat 12 afternoon, Sun 13 afternoon in Sukhumvit/Asoke area in Bangkok

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) จะบรรยายธรรม อุปเทศ-วลีแห่งทิฐิ (มาลัยแห่งทัศนะ) ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่าน คุรุ ปัทมะสัมภวะ(คุรุรินโปเช) ได้ถ่ายทอด

!!!Please register in advance so we can make proper preparation.!!!
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
Registration form/ลงทะเบียนที่นี่:https://goo.gl/forms/S11sZXKueX1E8P2m1

Schedule in January มกราคม 2019:
Friday 11th ศุกร์ 11 .: 7pm-9pm
Saturday 12th and Sunday 13th เสาร์-อาทิตย์ 12-13: 2pm-7pm

Venue/สถานที่: Windsor tower apartments, unit 20B, Sukhumvit soi 20, Sukhumvit road, Bangkok
Map แผนที่: https://goo.gl/maps/FwJAsvxjoKM2
Cost: ไม่มีค่าใช้จ่าย Free, snacks and light dinner will be provided, you can bring some vegetarian snacks/food to share
Donation: not required, but if you find the session valuable, you can make donation directly to the teacher

The Garland of Views
“In A Garland of Views, Padmasambhava compares the different vehicles on the basis of three criteria–view, meditation, and result. He devotes the final section of the text to a comparison using a fourth criterion–spiritual training and yogic discipline or conduct. Of all these, the view is of paramount importance. The way we look at the world decides the path we will take, whether spiritual or otherwise. When we see things erroneously, we create our own (and others’) suffering, and if we are to change our condition, we need to make radical changes to our view of reality. Once the view has been established, we can meditate on it, training our minds by means of spiritual practice and tuning our activities through appropriate conduct, until we finally achieve the result. The particular view with which a person thus sets out on the spiritual path depends on his or her particular mental disposition. It is because individuals present such a variety of dispositions, with different degrees of ability and readiness to understand and accept certain views, that the Buddha and his spiritual heirs taught the different vehicles that are outlined in this text and described in order of the increasing subtlety and profundity of their corresponding views.”

“A Garland of Views presents both a concise commentary by the eighth-century Indian Buddhist master Padmasambhava on a chapter from the Guhyagarbha Tantra on the different Buddhist and non-Buddhist philosophical views, including the Great Perfection (Dzogchen)”
(cr. A Garland of Views A Guide to View, Meditation, and Result in the Nine Vehicles)

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html


If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat with Lama Rinchen Phuntsok – December 2018-January 2019

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Introduction to Meditation and Compassion / Chod retreat 29 December 2018 – 2 January 2019

There will be 2 sections for this retreat. Everyone is welcomed to the Introduction to Meditation and Compassion. Chod section continues last year’s retreat

Limited places available, first come first serve basis. Please register immediately. Please help share/forward to anyone you know that might be interested.

พุทธธรรม – การปฏิบัติสมาธิและความกรุณา / การปฏิบัติโจะ โดยท่านพระลามะริเชน (วัชรยาน ดุดจมเตอร์ซาร์) 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
จะมีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม ยินดีรับผู้ปฏิบัติทุกท่น สำหรับการปฏิบัติสมาธิและความกรุณา การปฏิบัติโจะนั้นเป็นการเรียนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันทีหากสนใจ
กรุณาช่วยส่งต่อหรือ share ด้วย

The retreat on Introduction to Meditation and Compassion by Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. What is meditation and how can it lead us to end suffering and end causes of suffering? What is compassion and why is it essential? These question will be addressed in great detail along with introduction to the actual practices of meditation and the cultivation of compassion.

This program will start from preliminary with in-depth detail. All levels of practitioner are welcomed, from new-comer to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) หลักสูตรการปฏิบัติสมาธิและความกรุณานี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 29th December 2pm – Wednesday 2rd January afternoon (and likely continue on Weekends in January in Bangkok)
วัน: เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 2 มกราคม ช่วงบ่าย (และน่าจะตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ในเดือนมกราคมในกรุงเทพฯ)

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share with another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Please register ASAP, very few places left
กรุณาลงทะเบียนทันที จำนวนที่จำกัดมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/U5tUUyrsylJGjUb02

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com 0819855564

Protection Chakras and Prayers – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

28th Nov 2017 – Protection Chakras and Prayers

Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day! In today’s video, Phakchok Rinpoche introduces Raksha Tötreng, the manifestation of Guru Rinpoche who is known to protect against uncertain time of death. Related with this, Rinpoche explains the importance of wearing protection chakras and requesting prayers from authentic lamas and nuns.

Click here to view the video message or here

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly.Over the last three months we have accumulated a total 650,394. To reach our target of 10,000,000 a year we need to as a group increase our effort more than four fold.

Please help us to achieve this goal.

Click here to read more about this supplication and contribute your accumulations.

Sarva MangalamMay all be auspicious!

Dudjom Tersar Dzogchen ngondro retreat with Lama Rinchen Phuntsok in December 2017

 

Buddhism – meditation retreat – Lama Rinchen‘s Dudjom Tersar Dzogchen Ngondro retreat 30 December 2017 – 3 January 2018

(Beginners are welcomed, registration form below)
Very few places available, please register immediately, first come first serve basis.

Please note that the retreat is now pretty full, please contact 0819855564 or ram@pluslab.com to confirm
ตอนนี้ค่อนข้างเต็มแล้วกรุณาติดต่อ 0819855564 หรือ ram@pluslab.com เพื่อสอบถามข้อมูล

พุทธธรรม – ปฏิบัติฐานโงนโดรถึงขั้นสูง (ดุดจมเตอร์ซาร์ ซกเชน โงนโดร) โดยท่านพระลามะริเชน 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

(ยินดีรับผู้ปฏิบัติขั้นเร่มต้น ลงทะเบียนด้านล่าง)
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

The retreat topic is Essential Advanced Dzogchen Ngondro of Dudjom Tersar  with Lama Rinchen Phuntsok (http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html) retreat. This program will start from preliminary up to advanced practices (Dzogchen level). For this, Hinayana, Mahayana and Vajrayana will be covered. All levels of practitioner are welcomed, from new-comers to advanced.

สวัสดีครับ ท่านพระลามะรินเชน(http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html)จะมาสอนการปฏิบัติขั้นโงนโดรฐานขั้นสูง วัชรยาน (ในสายดุดจม เตอร์ซาร์) การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง (ระดับซกเชน)  ซึ่งจะมีการสอน หินยาน มหายาน และ วัชรยาน หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่/ขั้นต้น ถึงผู้ปฏบัติขั้นสูง

Dates: Saturday 30th December 2pm – Wednesday 3rd January afternoon and continue on Weekends of 6,7,13,14 in Bangkok
วัน:  เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 14.00น. ถึง พุธที่ 3 มกราคม ช่วงบ่าย ตามด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7,13,14 มกราคมในกรุงเทพฯ

Venue: Mongkol resort, near Huahin (map https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )
สถานที่: หัวหินมงคล รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (แผนที่ https://goo.gl/maps/5W2aRohs9oD2 )

Cost/ราคา: 4 nights with meals 4คืนรวมอาหาร *traveling cost not included *ไม่รวมค่าเดินทาง
-Single room ห้องเดี่ยว – Baht 5500 บาท per person ต่อท่าน
-Double room ห้องคู่ (share wih another participant ห้องร่วม2ท่าน) – Baht 3500 บาท per person ต่อท่าน

Registration deadline/สิ้นสุดวันลงทะเบียน:
Very few places left, please register immediately, first come first serve basis.
จำกัดผู้เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนทันที มีจำนวนที่เหลือน้อยมาก

Registration/ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/b0dcdwbD4XsdH7Ig2

Here are some details:
Lama Rinchen Phuntsok biography  ชีวประวัติ
http://dongakcholing.org/LamaRinchen.html

If you have further questions you could email ram@pluslab.com or call 0819855564
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ram@pluslab.com  0819855564

Gaining the Blessings of the Guru – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

30th October 2017 – Gaining the Blessings of the Guru
Dear Friends Near and Far,

This month’s video features Kalden Drendze, and is a continuation of the Twelve Manifestations of Guru Rinpoche series. Here, Phakchok Rinpoche shares a very concise method for gaining accomplishment in the practice through a simple visualization.

Click here to view the video message (https://samyedharma.org/grd-teaching/gaining-blessings-guru/)

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly.

Over the last two months we have accumulated a total 437,529. To reach our target of 10,000,000 a year we need to as a group increase our effort four fold.

Please help us to achieve this goal.

Click here to read more about this supplication and contribute your accumulations.

Sarva Mangalam

May all be auspicious!

Kyabgön Phakchok Rinpoche

Taming Our Fears – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

30th September 2017 – Taming Our Fears
Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day! Here, Phakchok Rinpoche speaks on Guru Dorje Draktsal, and details the sources of our fears and how to tame them.

Click here to view the video message

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

It is with great joy, after three years of hard work, that we are announcing the completion of the Nepal volume in our forthcoming series of pilgrimage guides dedicated to Guru Rinpoche‘s life and deeds. To inaugurate this special event, we wish to invite you to join us this autumn as we follow in the footsteps of our precious Lotus-Born Guru, Padmasambhava, travelling to the holy sites of Nepal, where he taught, practiced and accomplished the Dharma.
This, our first official Guru Rinpoche pilgrimage, will be taking place in the auspicious Tibetan Year of the Bird – the same year in which, generations ago, the precious Jarung Kashor, otherwise known as the Boudhanath Stupa, was completed and consecrated.
For more information visit Samye Dharma

Six Vajra Lines Accumulation

Kyabgön Phakchok Rinpoche has asked his sangha as well as all who are inspired to take part to accumulate 10,000,000 (ten million) recitations of the Six Vajra Verse supplication yearly starting from this Guru Rinpoche Day.

So far of you have accumulated 215,489 recitations of this prayer. To reach the target of 1,000,000 a year, we need to as a group increase our effort four fold! Please help to make this goal a reality.

This blessed supplication was revealed as a treasure by the great treasure revealer Chokgyur Dechen Lingpa in the 19th century. The first three lines are supplications to three forms of Guru Rinpoche, the fourth line is requesting Guru Rinpoche to grant blessings, the fifth line is requesting that all levels of obstacles may be removed, and the sixth line is requesting that all wishes may be spontaneously accomplished.

It is taught that there is no greater refuge in these times than Guru Padmasambhava. Make this supplication with a sense of weariness towards samsara, with love and compassion towards all sentient beings, and a heart full of genuine devotion. There is no doubt that the blessings will manifest in one’s mind stream when you supplicate in this way.

You may recite this supplication during your daily practice sessions as well as while going about your daily activities.

We have started a new counter which both tracks your personal contribution as well as the unified total. The page also has more information on the chant as well as links to teachings and commentaries on this profound supplication.

Click here to contribute your accumulations

Sarva Mangalam

May all be auspicious!

Transforming Negative Appearances – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

Click here to watch video message
https://www.youtube.com/watch?v=0kvta1J-BaI

Dear Friends Near and Far,

Hello. Happy Guru Rinpoche Day.

Today I want to talk about the manifestation of Guru Rinpoche in Tukdrub Barché Kunsel, called Dzutrül Duchen—the Great Powerful Magical Master, Guru Dzutrül Duchen. Sometimes we refer to him as Dorje Drolö. Guru Rinpoche revealed this manifestation especially to transform negative appearances, negative mind, and negative environment. What is negative environment? It means negative appearances that make our mind become negative… hatred, basically. Negative appearance brings hatred. So Guru Padmasambhava specially manifested as Dzutrül Duchen or Guru Dorje Drollo, taming or subduing or purifying all of that.

In our life, what we really need is to have positive thinking. But sometimes we have this idea that positive thinking means to not have wrathfulness. When you need to say no, you cannot say no. Or when you need to point out some problematic things, you can’t because you are thinking positively. So it is very important to balance. You have a positive mind. You want to be perceiving through a positive way, but when you see a few people creating huge problems, you need to know how to resolve those problems. We want to see the negative thing and how to resolve it, or remove it, or subdue it, without giving up our positive mind. That is the practice of the great Guru Rinpoche’s Dorje Drolö.

Guru Rinpoche himself said, there are going to be a few people, we call “damsi”—these are the troublemakers. Unnecessarily trouble-making. We need to know how to reduce them, or change them, or transform them, or remove them, or tame them. And, at the same time, keeping whatever possibility you can to have positive thinking. You need to know how to reduce these things while keeping positive perception. This is particular to the practice of the Great Guru Dorje Drollo. I really think it is very important in today’s practical world, in practical life.

Happy Guru Rinpoche Day. Thank you very much. Be positive.

Sarva Mangalam,

KPR-Signature

Kyabgön Phakchok Rinpoche

Making Peace and Purifying Our World – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

02 Aug’17

Dear Friends Near and Far,

Hello everybody. Happy Guru Rinpoche Day.
Click to watch the video message
https://www.youtube.com/watch?v=o0FEduS0wl4

Today we will talk about the seventh manifestation of Guru Rinpoche. His name is Kyepar Pakpey. This manifestation is especially known for taming the mountain spirits and other spirits. When we say “tame”, what does that mean? By taming, Guru Rinpoche actually teaches us how to make peace with all the beings. Why? Because Kyepar Pakpey teaches us how to make offerings: how to make offerings to the buddhas and bodhisattvas, how to make offerings to the protectors and how to make offerings to the mountain spirits and spirits and obstacle-makers and all other sentient beings. Here in the practice of Kyepar Pakpey, the method for making sang offerings is taught. Not only that, we learn how to benefit beings as a human being: how to benefit the spirit beings and how to benefit the other sentient beings as well. This is what Guru Rinpoche taught in Kyepar Pakpey.

Now, as a normal person, sometimes we have beliefs, sometimes we don’t. It is very important to respect others in this time. Sometimes we are so caught up in what we call the “reality world”, that we forget to respect the spirit world. We forget to respect other animals. We forget the outer world, such as the environment. Our respect diminishes. I can see that in myself and I can see it in others. Respect is very important. Thinking of kindness and thinking of respect is very important. Many of us, we forget this.

Here, Guru Rinpoche, in Kyepar Pakpey, teaches us how to cleanse the world. How to cleanse the environment. How to purify through his spiritual practices. Nowadays, I think at this time, we really need this practice and really need to have the idea to purify our world and our being and human beings. So, in summary, please show respect to all the environments, respect to all the elements, and thinking of the kindness of the environment, thinking of the kindness of the people who put effort, thinking of the kindness of the world is very important. Ok? This is very important to remember. Anyone who is doing sang puja, not only are you making offering to the deities, or the protector, or the spirit world, you are actually cleansing the world that is so polluted by us.

Thank you very much. Happy Guru Rinpoche Day. And be happy.

 

Sarva Mangalam,

KPR-Signature

Kyabgön Phakchok Rinpoche

 

PS: We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in future Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here

The Importance of Failure – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

03 Jul’17
(คำแปลภาษาไทย https://www.facebook.com/RangjungYesheThailand/posts/1581638288547939 วีดีโอมีภาษาไทยแปลโดยการกดปุ่มวงกลมด้านล่างของวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=2g6mys_Hc44)

Dear Friends Near and Far,

Hello. Happy Guru Rinpoche Day again.

Today I want to share with you the sixth of the Twelve Manifestations of Guru Padmasambhava. His name is Guru Pema Jungney, the Lotus Born Guru. Guru Rinpoche himself explained, “I taught many times in the beginning how to practice and how to gain blessings and siddhis and liberations, improvements. But my disciples in the future, those people are going to be very lazy, and will not be able to practice well.” So he actually taught six or seven different ways to gain realization and liberation: how to gain improvements through seeing, through tasting, through smelling, through touching, through reading, and such like that. Guru Pema Jungney has very great teachings of the six or seven different ways of liberation.

With that, I just want to say, in normal life, what we really need when we make mistakes or when we go through difficulties is a different way to see something. When you make a mistake, yes, I know that you really feel like a failure. You made a mistake or you feel down. You feel self-judgment. You feel negative. But always know that whenever you make mistakes, you need to encourage yourself to want to do better, and that you want to improve yourself. Don’t, how do you say, discourage yourself. Whenever you face obstacles or challenges in life, when you fail in life, try to think that it is an opportunity for improvement and to become more mature through your experiences. Because in life, you will always fail. In spiritual, you are always going to fail. And I really encourage you to see that failing is important. Every time you fail, you stand up. You keep trying. You keep doing it. Do that in the spiritual way and do that in the mundane way. You will get better and better. When you are stopped when you fail, or when you are stopped when you judge yourself and you really feel bad, that is the time of really big obstacles. So don’t look at it that way. Always see difficult things as a kind of way of encouraging, experiencing, and getting more mature. So keep that in mind and remember Guru Pema Jungney.

I like to share this with all of you: be happy and whatever you’ve done, the mistakes, improve yourself. If you’re chasing some difficulties, don’t judge everybody. Don’t judge yourself. Don’t judge others. Think instead, “It is my experience” and you get stronger. Stand up and do well. Easy to say. Difficult to do. But don’t forget. Then you will get better each time.

Thank you very much. Happy Guru Rinpoche Day.

Click here to view the video message

https://www.youtube.com/watch?v=2g6mys_Hc44

We are happy to announce that there are subtitles for this month’s message in Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Nepali, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

We are also interested in your feedback about what teachings you would like to hear in the Guru Rinpoche messages.

Submit your feedback here


Lotus Light Dharma Institute

The construction is progressing along steadily thanks to the generous donations we have received. As you can see from the latest progress report below, the main building is really starting to take shape. Yet there is still a lot of work to be done before we reach completion.

What better chance to make merit than contributing to a such a wonderful construction on the Vajravārāhī pilgrimage site? Any donation you give, large or small will create a karmic link with this sacred site. An investment in the future preservation of the Buddha’s teachings is certainly a great opportunity to rejoice!

Here is the latest progress report

Click the image below to donate!

Sarva Mangalam,

KPR-Signature

Kyabgön Phakchok Rinpoche

Gaining the Siddhis – Guru Rinpoche day message by HE. Phakchok Rinpoche

4th June 2017 – Gaining the Siddhis
Dear Friends Near and Far,

Happy Guru Rinpoche Day.

In this month’s video message, Phakchok Rinpoche introduces the manifestation Dzamling Gyenchog, who is Yangdak Heruka inseparable from Guru Padmasambhava.

In relation to this, Rinpoche contextualizes the importance of meditation as a daily practice.
Click here to view the video message
https://youtu.be/u2jSh9NF7lc
Today, I want to continue the Twelve Manifestations series. Now we are focusing on the manifestation named Dzamling Gyenchog, who is Yangdak Heruka inseparable from Guru Padmasambhava. Instead of Yangdak Heruka, sometimes they say Vishuddha Heruka, and sometimes they have different translations.

This particular practice of Dzamling Gyenchog that Guru Rinpoche taught is how to gain the siddhis, especially the higher siddhis. He also taught the great practice of phowa – the ejection of consciousness. This particular Guru Rinpoche practice is to achieve the great siddhis. Yangdak Heruka Dzamling Gyenchog is very profound.

Now, with that, I just want to say that all of us are very busy. We have many great qualities. We have self-confidence. We have a happy life. We are content. We do good things. We do compassionate acts. And we all have dignity. We all have many things and we know how to balance our life. But when we don’t have meditation, then we have nothing. This practice, Dzamling Gyenchog, explains how to gain the siddhis, especially through meditation.

Our meditation is important in life. How important is exercise? How important is it to have good food? How important is it to share with our friends when we are struggling with ourselves? How important is it to get advice from wise people? Actually, meditation is more important than all of that because meditation allows you to see your own self. Meditation makes your mind calmer. Meditation makes you improve yourself a little bit. And meditation makes you reduce your bad habits, negative emotions, and negative actions.

So how to do meditation? Meditation means bring focus. You can focus on an object. You can bring your mind to focus on your breath, on Guru Padmasambhava, or on compassion. All these three are actually called meditation.

To close, I want to tell you: yes it’s very difficult to meditate every day. So that’s why you need to find the experiences and benefits to encourage yourself. You need to find the faults and difficulties that come without meditating. You need to find inspiration especially through experiences. And consider sharing this with your friends to encourage them to try meditation as well.

Thank you very much all of you. Take care! Happy Guru Rinpoche Day.

I am happy to announce that there are now subtitles in Italian! The Italian and Japanese translators kindly added subtitles to all the videos of the manifestations series, which started in November. This month’s video message also has subtitles in French, Indonesian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Ukranian, and Vietnamese. There are currently some technical difficulties with the Chinese and Nepali language subtitles that should be addressed shortly. Please click the settings wheel in the bottom right corner of the video to access these options.

One of Kyabgön Phakchok Rinpoche’s recent practice requests for us from his birthday message was the accumulation of the Six Vajra Line Prayer.

Samye Dharma has created a counter so we can all upload our accumulations (log in required). Please log any of your accumulations starting from Phakchok Rinpoche’s birthday on May 23, and especially persevere until the Saga Dawa Duchen on June 9th. The counter will continue at least until the next Guru Rinpoche Day, July 3rd, so keep logging your accumulations until then.

Sarva Mangalam,
Kyabgön Phakchok Rinpoche

phakchokrinpoche.org | samyedharma.org